05. november 2020

KL afholder virtuel temadag om digitale redskaber i dagtilbud

Den 26. november 2020 afholder KL temadag om digitale redskaber i dagtilbud. På temadagen kan du blive klogere på, hvordan digitale redskaber kan bruges til at skabe motiverende og udfordrende aktiviteter for børnene.

På KL's virtuelle temadag fortæller Implement Consulting Group om deres netop udkomne undersøgelse om digitale redskaber i dagtilbud. Undersøgelsen tegner et landkort over udbredelsen af de digitale redskaber i dagtilbud og peger på en række områder, hvor der kan sættes ind.

Temadagen byder også på et oplæg om kompetencer og videndeling ved Jan Ole Størup, pædagog og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. I oplægget fortæller Jan Ole Størup, hvad det kræver af dagtilbuddene, hvis digitale redskaber skal bruges til at skabe motiverende, alsidige og udfordrende aktiviteter.

Dyk ned i det, der fylder i din kommune

I løbet af temadagen kan man desuden vælge sig ind på en break-out-session. Her får man som deltager mulighed for at dykke ned i et tema, der fylder i netop ens egen kommune.

Du kan for eksempel vælge at høre om Esbjerg Kommunes gode erfaringer med at forankre strategiske politiske beslutninger om digital udvikling i hele organisationen.

Der er også mulighed for at deltage i break-out-sessionen om anvendelse af de pædagogiske digitale redskaber ved Nyborg Kommune. Her får deltagerne viden om, hvordan man kan give både ledelse og det pædagogiske personale bedre kendskab til, hvordan digitale redskaber anvendes. Børnehaveleder Ulla Toftegaard Støckel og børnechef Torben Rosbach fra Nyborg Kommune forklarer, hvordan de konkret har delt viden og inspiration mellem det pædagogiske personale. Det har sikret, at ansvaret ikke kun har hvilet på enkelte ildsjæle, men har været en fælles indsats.

Temadagen henvender sig til dagtilbudschefer og -ledere, konsulenter, it-medarbejdere og andre interesserede. Læs hele programmet og tilmeld dig og din kommune her.

Arrangement

Temadage Temadag om digitale redskaber i dagtilbud

KL’s nye undersøgelse om digitale redskaber i den pædagogiske praksis vil være i fokus på KL’s temadag om digitale redskaber i dagtilbud.