11. december 2020

Indsamling og afrapportering af viden og data i tilsynet

KL sætter spot på kommunal tilsynspraksis i en række artikler. Denne artikel handler om den viden og data, der danner afsæt for tilsynet, produceres i tilsynet og afrapporteres fra tilsynet.

Den kommunale tilsynspraksis skal stå på en bred palet af data

Hvordan undgår vi, at utilstrækkelig kvalitet overses i den kommunale tilsynspraksis? Et ud af flere svar på dette vigtige spørgsmål er, at der skal indgå en bred palet af data i tilsynet. Et andet svar er, at data skal spille en rolle i flere faser af tilsynet.

I tilsynet er flere typer af data relevante. Det gælder både kvalitative data og kvantitative data. Kvalitative data kan komme fra observationer af pædagogisk praksis, interview, praksisfortællinger mv. Kvantitative data kan komme fra ledelsesinformationssystemer, optællinger, spørgeskemaer mv. og fx være forældreklager, institutionsskift, sygefravær, personaleomsætning. Forskellige typer af data kan give viden til henholdsvise kontroldelen og udviklingsdelen af tilsynet.

Noget data har karakter af enkeltstående nedslag. Det kan fx være en forældreklage. Anden data indsamles med faste intervaller, som fx forældretilfredshedsmålinger, evalueringer af arbejdet med den pædagogiske læreplan, opgørelser af det pædagogiske personales sygefravær eller af personaleomsætningen i daginstitutionerne.

Du kan læse resten af artikel her.

På KL's temaside om kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.