20. november 2020

I Roskilde Kommune har man fokus på at afbureaukratisere tilsyn

Roskilde Kommune har udviklet en ny tilsynsmodel for kommunens dagtilbud med udgangspunkt i metoden Samskabt Styring. Som led i et kommunalt fokus på afbureaukratisering er der udviklet en ny tilsynsmodel med en større grad af ejerskab, fordi der er samarbejdet på tværs af styringskæden om at skabe et meningsfuldt styringsredskab, der samtidig understøtter udviklingen af det enkelte dagtilbud.

Organiseringen spiller en vigtig rolle

Erfaringer fra Roskilde Kommune er for det første, at måden hvorpå udviklingsarbejdet organiseres er afgørende for at metoden Samskabt Styring reelt kommer til sin ret. Alle relevante parter skal tænkes ind i organiseringen fra starten, og det skal være klart hvilken opgave og hvilket mandat, som de forskellige parter har. Som led i arbejdet med Samskabt Styring, som metode, har det været afgørende, at det var de medarbejdere og ledere, der er genstand for tilsynsmodellen, som fik overdraget udviklingsdynamoen, og som inden for et klart, men forholdsvis åbent kommissorium skulle komme med et bud på, hvordan en ny model for det pædagogiske tilsyn kunne se ud. Derudover har det været vigtigt, at MED-systemet har været involveret løbende og haft mulighed for at kommentere forslaget flere gange i processen. MED-systemet har også været vigtige ambassadører ud i organisationen i forbindelse med afprøvningen og implementering af den nye model.

Hvis du vil læse mere om arbejdet med Samskabt Styring i Roskilde Kommune, kan du læse hele artiklen her.