10. november 2020

I Rebild håndterer de GDPR med humor

Undersøgelsen om digitale redskaber i dagtilbud fra 2020 viser, at arbejdet med GDPR opleves som en stor udfordring i kommuner og dagtilbud. I Rebild Kommune håndterer de GDPR med humor, så forordningen ikke bliver en spændetrøje for arbejdet med digitale redskaber i dagtilbud. Bliv klogere på Rebilds arbejdsmetoder, når KL afholder temadag om digitale redskaber i dagtilbud.

GDPR må ikke blive en spændetrøje

Den digitale omstilling har længe været på dagsordenen i Rebild Kommune, som har arbejdet med digitaliseringen siden 2013. Men efter at GDPR trådte i kraft i maj 2018, har fokus været på at omsætte forordningen på en meningsfuld måde til de lokale dagtilbud, så det ikke bliver en spændetrøje for brugen af digitale redskaber.

Lene Hvilsom Larsen, dagtilbudschef i Rebild Kommune, forklarer, at de har håndteret udfordringerne med GDPR via dialog og lokale løsninger:  

”Vi oplever også udfordringer, og til tider kan man tænke, at GDPR er en barriere for digitale redskaber. Men vi oplever også, at hvis vi forsøger at finde ud af, hvornår GDPR er bevæggrunden for, at man ikke kan bruge bestemte apps, og dernæst kortlægger behovet og kigger på den lokale kontekst, så finder vi ofte en løsning, der kan fungere lokalt.”

Søren Juulsgaard, IT-projektleder i Rebild Kommune, tilføjer, at et tæt samarbejde mellem it-afdelingen, dagtilbuddet og borgerne gør det muligt at kunne håndtere udfordringer i lokal kontekst. De forskellige kompetencer er altafgørende for at skabe dialog baseret på fakta.

Mød de lokale ledere og medarbejdere i øjenhøjde 

Håndtering af data er vigtigt for alle medarbejdere og ledere i dagtilbuddene. Derfor har Rebild Kommune i samarbejde med dagtilbudsforvaltningen udviklet et e-læringsforløb til ledere og medarbejdere i dagtilbuddene. Forløbet skal give dem indsigt i bevæggrundene for at arbejde med de pædagogiske digitale redskaber, og hvordan man håndterer personfølsomme data hensigtsmæssigt i forhold til GDPR.  

Den lokale tilgang til håndteringen af data i dagtilbud har betydet, at kommunen har prioriteret at afholde fysiske møder med dagtilbuddene. Formålet med disse møder har været at skabe en forståelse for de lokale medarbejderes udfordringer og behov hos ledergruppen og samtidig give medarbejderne i dagtilbuddene en dybere forståelse for hensigtsmæssig håndtering af GDPR. 

Oversæt GDPR til dansk

Ambitionen i Rebild Kommune er at skabe en kultur, hvor det er naturligt at arbejde med personfølsomme data på en hensigtsmæssig måde. Derfor er der blevet arbejdet på at få oversat GDPR til håndgribelige og simple råd til medarbejderne, og til det er der brugt humor: ”Vi bruger rigtig meget humor, og så prøver vi at koge det ned, så det bliver så simpelt som muligt.” fortæller Søren Juulsgaard.

På baggrund af de fysiske møder og motiverende kommunikationsmaterialer er Rebild Kommune ved at udarbejde en plan for, hvordan der skal følges op. Lene Hvilsom Larsen fastslår, at det ikke blot er nok med et enkelt besøg ude i dagtilbuddene, men at det skal være en løbende dialog, så man hele tiden tager udgangspunkt i den lokale kontekst.  

3 gode råd

Lene Hvilsom Larsen og Søren Juulsgaard giver tre gode råd til, hvordan man kan hjælpe dagtilbuddene med at håndtere GDPR, så det ikke bliver en barriere for anvendelsen af digitale redskaber.

1. Tilgængelighed og anvendelighed

For at motivere medarbejderne til at sætte sig ind i håndteringen af GDPR er det vigtigt, at det bliver gjort tilgængeligt og anvendeligt. Adresser din kommunikation efter, hvem modtageren af informationerne er.

2. Sig det højt

Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad man må, og hvad man ikke må. Forvaltningen skal turde sige det højt, og det indebærer, at man baserer dialogen på fakta og ikke meninger. Vi skal arbejde sammen og bruge vores kompetencer på tværs af Data Protection Officers/borgerrådgiveren, dagtilbuddene og IT-sikkerhedskoordinatoren.

 3. Spis elefanten i små bidder

At arbejde med nye vaner og kultur kan være en lang proces. Spis derfor elefanten i små bidder, og sæt GDPR på dagsordenen.

Hør mere på KL’s temadag om digitale redskaber i dagtilbud

Den 26. november 2020 afholder KL en virtuel temadag om digitale redskaber i dagtilbud. I løbet af dagen vil der være break-out sessions, hvor du blandt andet kan høre mere om Rebild Kommunes arbejde med GDPR i forbindelse med digitale redskaber i dagtilbud. Under oplægget vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til Lene Hvilsom Larsen og Søren Juulsgaard. 

Temadagen byder på en masse spændende oplæg, som giver viden om, hvordan digitale redskaber kan bruges til at skabe motiverende og udfordrende aktiviteter for børnene. Læs hele programmet og tilmeld dig og din kommune her.

Arrangement

Temadage Temadag om digitale redskaber i dagtilbud

KL’s nye undersøgelse om digitale redskaber i den pædagogiske praksis vil være i fokus på KL’s temadag om digitale redskaber i dagtilbud.