11. august 2020

Hvordan håndterer vi bedst udfordringerne i udskolingen?

Gennem et helt skoleforløb skal skolen støtte op om alle elevers læring, trivsel og glæde ved at gå i skole og møde alle elever med passende udfordringer. Alligevel mister flere elever motivationen for at gå i skole op gennem deres skoleforløb, ligesom der er sket en stigning i andelen af elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen.

Udskolingen består af de tre sidste år af folkeskolen og indikerer således afslutningen på et langt skoleliv med undervisning, læring og fællesskaber. Samtidig indikerer udskolingen også begyndelsen til noget nyt ved også at fungere som overgang til ungdomsuddannelserne.

Der har i en del år været et markant fokus på udskolingen, som primært har drejet sig om at forbedre udskolingen som overgang til ungdomsuddannelserne. En række undersøgelser viser dog, at der kan være behov for også at se på udskolingen som tre selvstændige skoleår, der støtter op om alle elevers læring, trivsel og glæde ved at gå i skole.

Danmarks Evalueringsinstitut er senest kommet med en undersøgelse af undervisningen i udskolingen, som tegner et billede af en udskoling præget af en høj grad af boglige aktiviteter, et stort fokus på prøverne og et stort ansvar hos eleverne for egen læring samt et manglende ledelsesfokus.

KL’s Folkeskolekonference stiller skarp på de aktuelle udfordringer i udskolingen og lægger op til en fælles drøftelse af, hvordan udfordringerne bedst håndteres, så alle elever får en god afslutning på et langt læringsforløb og børneliv i folkeskolen.

Tilmeld dig til KL's Folkeskolekonference 2020

Læs EVA’s undersøgelse ”Undervisningspraksis i udskolingen” fra februar 2020.