30. november 2020

Hvordan foregår det gode tilsyn i private pasningsordninger?

Hvordan skal tilsynet være i pasningsordninger med 1-2 børn? Hvilke handlemuligheder har man, når tilsynet finder noget, der fx ikke lever op til godkendelseskriterierne? Disse og mange andre tvivlsspørgsmål står mange af de ansvarlige medarbejdere med i arbejdet med private pasningsordninger rundt omkring i kommunerne.

Nyt netværk om private pasningsordninger og privatinstitutioner

Mange af de tvivlsspørgsmål og dilemmaer medarbejdere kan støde på i arbejdet med private pasningsordninger og privatinstitutioner, vil KL sammen med jer finde gode svar på gennem dette erfaringsnetværk. KL opretter nu et erfaringsnetværk for kommunale konsulenter, der arbejder med private pasningsordninger eller privatinstitutioner. Netværket får mulighed for at blive klogere på lovgivningen, intentionerne bag og drøfte forskellige handlemuligheder med hinanden og med konsulenter fra KL.

Herudover vil netværket også indeholde ekspertoplæg om fx juridiske dilemmaer, der efterfølgende kan kvalificere drøftelserne samt give ny viden til netværket. Endelig vil der være oplæg fra kommunerne selv til gensidig inspiration.

Netværkets format

Netværket består i første omgang af tre møder fordelt over et halvt år. Første møde afholdes d. 19. april forhåbentligt fysisk i KL-huset i København. De øvrige møder afholdes online hhv. d. 10. juni kl. 09.30-12.00 og d. 3. september fra 13.00-15.30.

Deltagelse i netværket koster 5.500,- for en enkelt deltager og 7.000,- for to deltagere fra samme kommune.

Tilmelding og mere information kan findes her.

 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til netværket kan de stilles til specialkonsulent Jette Kyhl på JEKY@kl.dk