24. juni 2020

Hvordan bliver fritids- og klubtilbud et attraktivt tilvalg blandt flere børn og unge?

KL’s fritidstræf 2020 sætter fokus på kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud i kølvandet på Coronakrisen.

Coronakrisen har vendt op og ned på dagligdagen i landets fritids- og klubtilbud. Efter sommerferien vender hverdagen tilbage til mere normale tilstande for børn og voksne. Det er en oplagt anledning til at se nærmere på, hvordan man skaber gode rammer for et pædagogisk tilbud af høj kvalitet.

Hvordan bi­drager fritid- og klubpædagogikken til børn og unges udvikling, trivsel og dannelse? Og hvad skal der til for, at børn og unge oplever tilbuddene som en god ramme for meningsfulde fællesskaber fra de starter i skole og videre ind i ung­domslivet? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver debatteret på KL’s fritidstræf 2020.

Viden, organisering og nysgerrighed er byggeklodser til kvalitet

På træffet kan man blandt andet møde Søren Østergaard, som er leder af Center for Ungdomsstudier. Han giver sit bud på, hvordan intentionelle vidensbaserede medarbejdere, en organisering der understøtter intentionerne og masser af nysgerrighed er nogle af de vigtigste byggeklodser i forhold til at udvikle fritidstilbud af høj kvalitet.

Træffet henvender sig til SFO-, fritids- og klubtilbudsledere, skoleledere, forvaltningsmedarbejdere, forvaltningschefer og andre med interesse i området.

Du kan læse mere og tilmelde dig træffet her:

Arrangement

Konferencer og messer (Aflyst - afholdes virtuelt) Fritidstræf 2020