20. januar 2020

Høring på Christiansborg om udfordringerne med at implementere motion og bevægelse i skoledagen

Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg afholder en åben høring om udfordringerne med implementering af lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters motion og bevægelse i løbet af skoledagen. Høringen finder sted den 23. januar 2020 på Christiansborg fra kl. 10.30 til 13.30.

Stor variation i implementering af lovkrav

I forbindelse med folkeskolereformen blev det aftalt, at elever i folkeskolen skal bevæge sig gennemsnitligt 45 minutter hver skoledag for at fremme sundheden hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag.

Flere undersøgelser viser dog, at der er stor variation blandt landets folkeskoler i forhold til, hvor meget motion og bevægelse der er i løbet af skoledagen. Derudover er der sket et fald i andelen af skoler, der vurderer, at de lever op til lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters bevægelse.

Få nye input og deltag i debatten

På baggrund af ovenstående viden afholder Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg en åben høring, hvor der blandt andet er oplæg ved KL, børne- og undervisningsministeren og en række kommuner.

Formålet med høringen er for det første at afdække, hvorfor der er udfordringer med at implementere lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters motion og bevægelse i løbet af skoledagen på alle skoler. Udvalget ønsker derudover at få input til, hvordan det sikres, at lovkravet bliver implementeret på alle skoler til gavn for børn og unges sundhed og trivsel. Under høringen vil der også være mulighed for at stille spørgsmål til nogle af aktørerne på folkeskoleområdet.

Du kan læse mere om programmet for dagen og tilmelde dig via dette link: https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/BUU/kalender/46746/hoering.htm

Programmet er ligeledes vedhæftet herunder:

 

 

×

Log ind