17. november 2020

God Aula-anvendelse kræver klar strategi – ny værktøjskasse på vej

Succes med en Aula-anvendelsesstrategi bygger på klarhed over alle strategiens elementer, erfarede man, da Aula blev implementeret i skolerne. Ny værktøjskasse fra KL tilbyder projektledere håndgribelige værktøjer til at rammesætte Aula-anvendelsen i dagtilbud sammen med dagtilbudsledere, medarbejdere og forvaltninger.

”Hvordan vil vi bruge Aula?”

Aula står for døren i mange dagtilbud nu, og til januar skal alle landets dagtilbud kunne byde forældre velkommen i Aula. I den anledning kan det give mening, at man bruger tid på at lave en anvendelsesstrategi, der kan bruges som ramme for dialog og fælles styringsmæssig rettesnor, når Aula skal gøres til en naturlig del af dagtilbuddenes hverdag.

KL tilbyder nu en specialudviklet værktøjskasse, der kan bruges til at udarbejde en anvendelsesstrategi for Aula i dagtilbud. Værktøjskassen, der er udarbejdet i samarbejde med Implement Consulting Group, rummer en række konkrete og håndgribelige værktøjer til, at kommunerne kan udarbejde eller videreudvikle en anvendelsesstrategi – fra ambitioner til forankring. 

Den nye værktøjskasse blev præsenteret 26. november som en del af en virtuel temadag om digitale redskaber i dagtilbud og ventes gjort tilgængelig for alle kommuner i løbet af december. 

Lige så vigtigt, som det kan være svært 

Det er hensigten, at man kan plukke i værktøjskassen og vælge det, der er vigtigst for dagtilbud i den enkelte kommune. Mange projektledere er godt i gang, men får nu en mere systematisk hjælp til at komme hele vejen rundt og sætte et passende ambitionsniveau. Blandt værktøjerne er guider til værdidrøftelser. Værktøjskassen kan også bruges til decideret kortlægning og udarbejdelse af fremtidsscenarier samt tabeller til at udarbejde overblik over systemer og devices.

Værktøjskassen er blevet udviklet for at understøtte kommunernes helt konkrete arbejde med at skabe mest mulig hverdagsværdi af Aula i dagtilbuddene. Det fortæller Kit Roesen, programchef for Brugerportalsinitiativet i KL, der står bag bl.a. Aula.

- Hvis man vil have mest mulig værdi ud af Aula i dagtilbuddene, er der brug for et vedvarende samarbejde mellem forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Det er et vigtigt arbejde at få skabt og opretholdt den dialog og de aktiviteter, der skal til, på tværs af forskellige fagligheder. Derfor byder KL nu ind med anvendelsesstrategi-værktøjskassen, siger Kit Roesen.

Find materiale til at lave jeres egen anvendelsesstrategi her. For nærmere information kontakt Caroline Bak Nygaard.

×

Log ind