14. januar 2020

Glæd jer til KL's Børn & Unge Topmøde 2020

Den 30.-31. januar 2020 byder KL velkommen til det årlige Børn & Unge Topmøde i Aalborg. Topmødet er landets største kommunalpolitiske forum på børne- og ungeområdet, der samler kommunalpolitikere, direktører, ledere og andre interessenter på børne- og ungeområdet. 92 kommuner er allerede tilmeldt - og du kan stadig nå at komme med.

Alle børn skal trives i et fællesskab

Børn & Unge Topmødet byder på politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter under temaet "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel." Foruden oplæg i plenum byder topmødet på en række temamøder, som dykker ned i de muligheder og udfordringer, kommunerne møder i arbejdet med at sikre, at ingen børn og unge mistrives eller ikke oplever tilhør i et fællesskab. På topmødet er der også mulighed for at besøge mere end 50 stande. Standene giver mulighed for drøftelser, input og vidensdeling inden for hele børne- og ungeområdet.

Samtale med børne- og undervisningsministeren

Årets Børn & Unge Topmøde sætter blandt andet fokus på de politiske ledelsesmæssige rammer, som landets dygtige pædagogiske personale og ledere hver dag arbejder indenfor. Derfor har KL inviteret børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til en samtale om, hvordan kommunerne i samarbejde med blandt andet regeringen sikrer, at Danmark bliver verdens bedste land at være barn i.

Folkeskolens fællesskaber i fokus

Topmødet stiller også skarpt på trivsel og fællesskaber i folkeskolen. I den forbindelse kommer formanden for Danske Skoleelever, Thea Enevoldsen, og giver sit bud på, hvordan skolernes undervisningsmiljø kan forbedres.

Hør også Unicefs generalsekretær, Karen Hækkerup, fortælle om bæredygtige fællesskaber. På topmødet forklarer hun, hvordan FN's Børnekonvention kan være med til at styrke elevernes fællesskabsfølelse i skolen.

Vær også med, når de centrale parter på børne- og ungeområdet debatterer trivsel og fællesskaber. I debatten deltager KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, FOLA, FOA og BUPL's Lederforening.

Læs mere om KL's Børn & Unge Topmøde, se hele programmet og tilmeld dig her.

×

Log ind