03. december 2020

Fra værdibaseret til databaseret pædagogisk tilsyn

Få et indblik i Høje-Taastrup Kommunes arbejde med KIDS som redskab for det pædagogiske tilsyn.

Fra observationsark til KIDS

I Høje-Taastrup Kommune har man tidligere gennemført tilsynsbesøg med afsæt i et observationsark, der var baseret på kommunens værdier og børne- og ungepolitik. Det blev dog erfaret, at der var en række udfordringer med observationsarket. Først og fremmest var det vanskeligt at sammenligne data på tværs af kommunens dagtilbud, ligesom det var vanskeligt at observere det enkelte dagtilbuds udvikling fra år til år. Samtidigt oplevede de tilsynsførende, at spørgsmålene i observationsarket gav plads til en uhensigtsmæssig subjektivitet og at den stemning, man mødte på vej ind ad døren, fik afgørende betydning for vurderingen af den samlede kvalitet. Observationsarket var altså ikke et tilstrækkeligt redskab for det pædagogiske tilsyn.

I 2015 blev det derfor besluttet, at redskabet KIDS (Ringsmose og Kragh-Müller) skulle bruges som nyt afsæt for observationerne. KIDS bygger på forskning om, hvad der skaber høj kvalitet i dagtilbud. Det betød, at man fik en ret konkret fælles forståelse af, hvordan høj kvalitet ser ud på dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune. En hurtig afprøvning viste, at det gav de tilsynsførende en række fordele og at det løftede kvaliteten af tilsynet betydeligt. KIDS blev et sæt briller de tilsynsførende tog på, når de observerede det pædagogiske personales ageren i dagtilbuddene. På den måde blev det muligt at sammenligne data og tale om fremgang (og tilbagegang) på en helt ny måde. Ligeledes blev det tydeligt for personalet, hvilke forventninger der er til kvaliteten af den pædagogiske praksis.

Du kan læse resten af artiklen om Høje-Taastrup Kommunes arbejde med tilsyn her.

På KL's temaside om kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.