28. oktober 2020

Fælles Inspirationsmateriale fra KL og DLF til den lokale dialog om skoleudvikling

Det er afgørende for folkeskolen, at skoleudviklingen styrker undervisningen og elevernes trivsel og faglige udbytte. Det er ligeledes afgørende, at alle parter omkring den lokale folkeskole har ejerskab til skoleudviklingen. Med det afsæt ønsker KL og Danmarks Lærerforening at inspirere til og give konkrete eksempler på, hvordan medarbejdere, ledelser, forvaltninger og kommunalbestyrelser i fællesskab kan udvikle det lokale skolevæsen.

Et samarbejde om en ny start for folkeskolen

KL og DLF igangsatte i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2018 et samarbejde om en ny start for folkeskolen. Samarbejdet skulle være med til at skabe nogle fælles billeder på, hvad der kendetegner den gode skole, og hvordan vi kommer derhen.

Et af projekterne i samarbejdet har handlet om dialogen om skoleudvikling. Samarbejdet har været gennemført af KL og DLF med sparring fra Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen. I projektet har parterne sammen undersøgt, hvordan man igennem samarbejde og dialog styrker den lokale folkeskole. Undersøgelsen har haft fokus på gode dialoger om skoleudvikling, der fremmer en fæl­les tilgang til og retning for udvikling af folkeskolen. Undersøgelsen har ikke haft fokus på arbejdstid.

Undersøgelsen er gennemført af Klaus Majgaard, selvstændig konsulent inden for offentlig styring og ledelse og Line Arnmark, chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole og inddrager erfaringer med dialog- og samarbejdsprocesser mellem forvaltninger, lærerkredse, skoleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere på skoleområdet fra fire kommuner: Viborg, Nyborg, Vordingborg og Ballerup Kommune.

Materialer til lokal inspiration

Med afsæt i undersøgelsen og den tilhørende rapport har parterne udviklet en række inspirationsmaterialer:

 • En pjece med væsentlige resultater og opmærksomhedspunkter til den lokale dialog om skoleudvikling
 • Dialogkort med refleksionsspørgsmål
 • En film, hvor Line Arnmark og Klaus Majgaard præsenterer undersøgelsens resultater

Materialet er ikke en facitliste for dialog om skoleudvikling, men kan forhåbentlig bruges til inspiration og refleksion lokalt.

Materialet er ikke en del af KL og LC’s implementering af arbejdstidsaftale 20.

Find pjecen, dialogkort og rapporten nedenfor.

Find filmen her

 • PDF

  Bilag 3 - Afrapportering fra projekt ”Dialog om Skoleudvikling”

 • PDF

  Pjece til dialog om skoleudvikling

 • PDF

  Dialogkort med refleksionsspørgsmål