03. april 2020

Få viden om, hvordan Aula kan skabe værdi i landets dagtilbud

KL inviterer til virtuelle temamøder om Aula på dagtilbudsområdet for at klæde kommunerne på til implementeringen efter sommerferien. Temamøderne giver inspiration til konkrete greb, som forvaltning og dagtilbud kan bruge til at komme godt i gang med implementeringen.

Temamøder hjælper kommunerne godt i gang med Aula på dagtilbudsområdet

Når Aula efter sommerferien skal implementeres på dagtilbudsområdet, betyder det ikke kun ændringer i kommunikationen mellem forældre og dagtilbud. Det betyder også ændringer for ledere og det pædagogiske personale. Derfor er det vigtigt, at kommunerne forbereder sig godt og træffer rettidige strategiske beslutninger – det arbejde får deltagerne på KL's temamøder mulighed for at komme godt i gang med.

Møderne sætter blandt andet fokus på, hvad digital kommunikation betyder for samarbejdet med forældre, og deltagerne får viden om anvendelsesstrategi og implementeringsproces. Temamøderne består af oplæg ved forskere og eksperter, og samtidig vil der være rig mulighed for at sparre med hinanden og tage hul på de vigtige lokale drøftelser.

Vigtigt at være bevidst om implementeringsstrategi

Hør blandt andet Jane Søgård Hansen og Torsten Conrad fra LEAD give konkrete råd til, hvordan forvaltning og dagtilbud bedst muligt kommer i gang med at implementere Aula i hverdagen. De forklarer, hvordan implementeringsledelse kan bruges til at stille skarpt på den værdi, man vil skabe med Aula i landets dagtilbud.

LEAD har defineret fire overordnede tilgange, man kan bruge, når man skal implementere en forandring. På temamødet beskriver Jane Søgård Hansen og Torsten Conrad tilgangene og gør deltagerne klogere på, hvordan de kan anvendes i implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet.

Tilmeld dig temamødet den 29. maj 2020 her.

Tilmeld dig temamødet den 2. juni 2020 her.