07. december 2020

Dyk ned i dagtilbudsområdet på KL’s Børn & Unge Topmøde

Den 28. januar 2021 afholder KL virtuelt Børn & Unge Topmøde. Her sættes der blandt andet fokus på den politiske opgave med at sikre dagtilbud af høj kvalitet til gavn for alle børn.

Dagtilbuddet skal sikre en god start på livet

I Danmark går stort set alle børn i dagtilbud. Derfor er dagtilbuddet centralt for at sikre, at alle børn får en god start på livet. Og alle kommuner har høje ambitioner for kvaliteten. På KL’s Børn & Unge Topmøde 2021 sætter vi derfor fokus på, hvordan vi skaber sammenhæng mellem de strukturelle rammer og børns trivsel i dagtilbuddet, så alle børn får den bedste start på livet. Topmødet byder blandt andet på en politisk debat om prioriteringsopgaven på dagtilbudsområdet. Debatten kvalificeres med viden fra forskning om de faktorer, som har betydning for børns læring og udvikling i dagtilbuddet.

 Efter det politiske oplæg er der mulighed for at dykke mere ned i dagtilbudsområdet ved at deltage i et temamøde om sammenhænge mellem evalueringskultur, tilsyn og faglig ledelse i dagtilbud. Undervejs i løbet af topmødet er der desuden rig mulighed for, at man i de politiske udvalg i kommunerne kan vende oplæg og input fra dagen.

Den røde tråd på børne- og ungeområdet

Foruden oplæg om sammenhænge på dagtilbudsområdet byder topmødet på en lang række spændende politiske debatter, kommunale input og faglige oplæg under temaet ”Et sammenhængende børne- og ungeområde.”

 Det er valgt som årets tema, fordi vi har brug for en rød tråd i de kommunale indsatser fra barnets fødsel til voksenlivet. Et sammenhængende børne- og ungeområde er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at alle børn trives, udvikler sig og lærer. Det er kommunerne, der har et ansvar for at sikre sammenhæng fra barnets første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbuddet, til skolen og videre til valg af ungdomsuddannelse. Den røde tråd vil gavne alle børn og unge i Danmark og skabe et stærkt kommunalt fællesskab.

Virtuelt topmøde for hele kommunen

I år bliver topmødet anderledes, end det plejer. Vi kan desværre ikke samles i Aalborg. I stedet afholdes topmødet virtuelt. Man tilmelder sig samlet som kommune, hvilket giver mulighed for at dele indholdet med hele kommunen og på decentralt niveau. Vi håber, at det kan inspirere til sammenhænge i kommunerne.

Læs hele programmet og tilmeld din kommune her.

Arrangement

Konferencer og messer Børn & Unge Topmøde 2021