16. november 2020

Digitale redskaber får børn til at blomstre

Ifølge undersøgelsen om digitale redskaber i dagtilbud fra 2020 er arbejdet med de pædagogiske digitale redskaber blevet nedprioriteret i kommunerne. Hør, hvordan de anvender redskaberne i Nyborg Kommune, når KL afholder temadag om digitale redskaber i dagtilbud.

Robotter og virtuelle gulve skaber fællesskab og læring

Mulighederne for en digitaliseret hverdag i dagtilbuddene er mange. Sådan er det i hvert fald, hvis man bor i Nyborg Kommune, som er en af de kommuner, der er længst fremme i den digitale omstilling inden for dagtilbudsområdet. Ulla Støckel, dagtilbudsleder i Nyborg Kommune, mener, at de pædagogiske digitale redskaber spiller en central rolle i det pædagogiske arbejde: ”Digitale pædagogiske redskaber er lige så vigtige som alle mulige andre redskaber. Det er noget, vi bruger i vores verden, og noget vi skal bruge gennem hele livet. Børn har flair for at bruge dem og har en iver for at bruge dem,” forklarer hun.

I Nyborg Kommune leger børnene blandt andet med apps, der omdanner børnenes tegninger til levende stop-motion film, robotter, hvor børnene i fællesskab skal programmere dem til at bevæge sig, samt virtuelle gulve, der fortæller historier og inviterer til leg.  

"Der er så mange andre ting, der fylder i hverdagen"

Ulla Støckel fortæller, at der ofte er mange andre ting, der fylder i hverdagen og skubber det digitale til side. Hendes egen erfaring er, at man som leder skal sætte sig ind i, hvad de digitale pædagogiske redskaber kan og ikke kan, inden man dømmer dem: ”Der er forskel på at sætte børnene passivt med en iPad og at sætte dem til at tegne en tegning og få det ind i en app for at lave stop-motion film,” mener dagtilbudslederen.

Ingen tvivl om effekten

For Ulla Støckel og Nyborg Kommune bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved effekten af de pædagogiske digitale redskaber.

”Fordelene ved anvendelsen af pædagogiske digitale redskaber er, at man understøtter de innovative mennesker, vi får brug for i samfundet. Jeg ser nogle børn, der blomstrer helt vildt op ved det. De synes, det er enormt sjovt. Den glæde i børnenes øjne ser jeg normalt kun, når de leger med noget, der er levende som for eksempel dyr.”

3 gode råd

Ulla Støckel giver 3 gode råd til, hvordan man kommer i gang med at arbejde med de pædagogiske digitale redskaber:

1) Lav en manual

Kommuner bør lave en manual til det pædagogiske personale, der skal gøre det nemt for daginstitutionerne at gribe de digitale pædagogiske redskaber an.

2) Skab en vidensbank for ledelsesgruppen

Der er mange spørgsmål relateret til de pædagogiske digitale redskaber. Hvilke redskaber er gode? Hvordan understøtter vi pædagogerne i praksis? Hvordan søger vi økonomisk støtte til omkostningerne? Hvis man skaber en vidensbank for ledergrupperne, hvor man kan søge hjælp, vil der, ifølge Ulla Støckel, være én barriere mindre i forhold til at komme i gang.

3) Samarbejd på tværs

Hvis man skal lykkes med at implementere flere pædagogiske digitale redskaber, råder Ulla Støckel til, at man på kommuneplan i børne-ungeafdelingen laver styregrupper, så man kan samarbejde og sparre på tværs. Nyborg Kommunes styregruppe har bestået af den it-ansvarlige og en leder i hvert børnehus.

Deltag i KL's temadag om digitale redskaber i dagtilbud

Du kan blive meget klogere på Nyborg Kommunes arbejde på KL’s virtuelle temadag om digitale redskaber i dagtilbud den 26. november 2020. Her får du rig mulighed for at stille spørgsmål til Ulla Støckel om arbejdet med pædagogiske digitale redskaber.

Temadagen byder desuden på en masse spændende oplæg, som giver viden om, hvordan digitale redskaber kan bruges til at skabe motiverende og udfordrende aktiviteter for børnene. Læs hele programmet og tilmeld dig her.

Arrangement

Temadage Temadag om digitale redskaber i dagtilbud

KL’s nye undersøgelse om digitale redskaber i den pædagogiske praksis vil være i fokus på KL’s temadag om digitale redskaber i dagtilbud.