19. november 2020

Den kommunale tilsynspraksis i dagtilbud skal styrkes

Der er stor opmærksomhed på det kommunale tilsyn i dagtilbud. Og med god grund, for tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

Behov for fokus på opgaven

Kommunerne er meget optagede af at videreudvikle og styrke den lokale tilsynspraksis, så den bidrager til at sikre høj kvalitet og bedst muligt understøtter den kommunale tilgang til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Desværre ser vi eksempler på, at tilsynspraksis ikke har den tilstrækkelige kvalitet. Det kan og skal gøres bedre.

KL-artikler

I en række artikler sætter KL spot på det kommunale tilsyn. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser. Partnerskabet har bl.a. til formål at generere viden om god kommunal tilsynspraksis, der kan understøtte udviklingen i landets kommuner.

Første og nærværende artikel handler om, hvordan man gennem samskabende udvikling kan skabe et stærkere og mere ensartet fundament for tilsynet. De næste artikler vil bl.a. omhandle en systematisk tilgang til kvalitetsforståelse og metodevalg, hvordan man sikrer en opfølgning på tilsynet, der skaber forandring samt tilsynets bidrag til den politiske udvikling af det kommunale dagtilbudsområde.

Du kan læse den første artikel i serien her.