17. december 2020

Deltag i temamøder om skolefravær og overgangen til dagtilbud på KL’s Børn & Unge Topmøde

På KL’s virtuelle Børn & Unge Topmøde 2021 kan du deltage i en række spændende temamøde, som gør dig klogere på forskellige aspekter af børne- og ungeområdet under temaet ”Et sammenhængende børne- og ungeområde.”

Vælg temamøder med fokus på det, der fylder i din kommune

Topmødet byder på fem forskellige temamøder, som hver især går i dybden med sektorspecifikke områder. Der er mulighed for at se op til tre temamøder, men man kan også vælge et enkelt og efterfølgende drøfte indholdet kommunalt.

Temamøderne sætter fokus på alt fra tilsyn og evalueringskultur på dagtilbudsområdet til god og motiverende undervisning i folkeskolen, samt hvordan man sikrer et godt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen, pædagoger og forældre i overgangen til dagtilbud. Temamøderne giver derfor mulighed for at dykke ned i netop det, der fylder i din kommune.

Hvordan nedbringer vi skolefraværet?

På et af temamøderne stiller vi skarpt på, hvad der skal til for at nedbringe skolefravær. Elever med højt fravær får nemlig en dårligere afgangseksamen end deres jævnaldrende. Og fravær i folkeskolen har ikke kun betydning for elevernes resultater i 9. klasse, men risikerer at følge de unge videre i ungdoms- og voksenlivet. Tal fra Undervisningsministeriet viser nemlig, at næsten halvdelen af de elever, som ikke starter på en ungdomsuddannelse inden for 15 måneder efter afgangseksamen, har over 10 procent i fravær i 9. klasse.

 Derfor er der behov for at sætte fokus på, hvordan vi nedbringer fraværet i folkeskolen. Temamødet giver viden om, hvordan man bedst opsporer og iværksætter effektive indsatser, som imødekommer bekymrende fravær.

Bedre sammenhæng mellem almen- og specialområdet

Topmødet byder også på et temamøde om, hvordan vi skaber bedre sammenhænge mellem almen- og specialundervisningen. Dette er en dagsorden, som kommunerne arbejder med på forskellig vis – blandt andet med mellemformer og ved at få de specialpædagogiske kompetencer ind i almenundervisningen og dagtilbud.

På temamødet vil der være et praksiseksempel fra en kommune, som politisk har valgt en strategi for at skabe bedre sammenhæng. Her kan du høre, hvad dette betyder i praksis for lærere og elever på en skole, hvor almen- og specialelever undervises sammen.

Tilmeld dig topmødet

Oplev alt dette og meget mere, når KL’s Børn & Unge Topmøde afholdes virtuelt den 28. januar 2021. Tilmeldingen foregår samlet som kommune, hvilket betyder, at man har mulighed for at deltage med en bred gruppe medarbejdere og politikere fra kommunen.

Her kan du læse hele programmet og tilmelde dig topmødet.