07. februar 2020

Deltag i netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag

KL inviterer kommuner til at deltage i et netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag i 2020-2021. Målet er at skabe en skoledag, hvor alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig.

Giv eleverne en varieret skoledag med trivsel og læring

Justeringen af folkeskoleloven fra 2019 har sat fornyet fokus på, at kommuner og skoler skal lykkes med at skabe en mere varieret skoledag. En skoledag, hvor flere børn og unge trives og får lyst til at lære. Derfor tilbyder KL kommuner at deltage i et nyt udviklingsnetværk.

Netværket giver forvaltninger og skoleledelser praksisrettet inspiration og støtte til at arbejde med at tilrettelægge en varieret og motiverende skoledag. Det kan blandt andet ske ved at sammentænke den understøttende undervisning og fagene og arbejde med nye organiseringer af skoledagen. Netop kvaliteten af den understøttende undervisning vil blive fulgt som en del af kvalitetsrapporten fra skoleåret 2019/2020.

Udviklingsnetværk for forvaltninger og skoleledelser

I udviklingsnetværket får forvaltninger og skoleledelser støtte til at styrke sit strategiske fokus på at skabe rammer for en mere varieret skoledag. Samtidig får deltagerskolerne konkrete erfaringer med at tilrettelægge skoledagen og undervisningen, så eleverne oplever, at den er mere motiverende.

Som en del af netværket får deltagerkommunerne sparring på den udviklingsproces, som hver enkelt kommune ønsker at arbejde med, og hver deltagerkommune får tilknyttet en proceskonsulent.

Tilmeldingsfristen er den 9. marts 2020. Læs mere om netværket og tilmeld din kommune her.

 

×

Log ind