24. marts 2020

Bliv klar til implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet

I foråret afholder KL virtuelle temamøder om Aula på dagtilbudsområdet. Her kan du blive klogere på, hvad digital kommunikation betyder for samarbejdet med forældre, og hvilke overvejelser og beslutninger der skal træffes for at opnå en vellykket implementering.

KL's temamøder klæder kommunerne godt på til implementeringen

Efter sommerferien skal Aula implementeres på dagtilbudsområdet i kommunerne. Inden dagtilbudsområdet bliver klar til det, er der en lang række beslutninger, som skal træffes i kommunerne. For at understøtte kommunerne i processen afholder KL i foråret temamøder om Aula på dagtilbudsområdet.

Deltagerne får viden fra forskere og eksperter samtidig med, at der vil være mulighed for at sparre med hinanden og tage hul på de vigtige lokale drøftelser. Møderne henvender sig primært til dagtilbudschefer og -ledere samt konsulenter fra forvaltningen.

Fokus på digital kommunikation med forældre

På temamøderne vil familiesociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll fortælle, hvad digitalisering gør ved forældresamarbejdet, og hvad man skal være særligt opmærksom på i anvendelsen af Aula på dagtilbudsområdet.

Maria Ørskov Akselvoll tager udgangspunkt i sin egen forskning i forældresamarbejde i skolen, når hun forklarer, hvordan digitaliseringen påvirker samarbejdet. Derudover sætter hun ord på, hvordan digital kommunikation opleves og håndteres forskelligt af forældre med forskellig social baggrund.

Tilmeld dig temamødet den 29. maj 2020 her.

Tilmeld dig temamødet den 2. juni 2020 her.