20. november 2020

Bliv inspireret til at anvende digitale redskaber i dagtilbud

Det kan ofte være svært at vide, hvordan man anvender digitale redskaber på en god måde. På KL’s virtuelle temadag om digitale redskaber i dagtilbud vil lektor ved Københavns Professionshøjskole Steen Søndergaard give konkrete eksempler på, hvornår digitale redskaber bør inddrages.

Behov for fokus på anvendelse af digitale teknologier

På KL’s virtuelle temadag om digitale redskaber i dagtilbud d. 26. november vil der være en lang række af højaktuelle oplæg om digitale redskaber i dagtilbud. Blandt andet vil Steen Søndergaard give et vigtigt indblik i hvorfor et fortsat fokus på anvendelse af digitale teknologier i dagtilbud er afgørende. Det gør han ved at udpege områder, hvor digitale redskaber skaber synergier og merværdi.

Men det er ikke kun et spørgsmål om, på hvilke områder digitale redskaber skaber merværdi. Det er også et spørgsmål om, hvornår de digitale redskaber yder et positivt bidrag på bestemte områder, og hvordan de helt konkret inddrages og implementeres i den pædagogiske praksis. 

Om inddragelsen af digitale redskaber i den pædagogiske praksis påpeger Steen Søndergaard fx:

”I dagtilbuddet kan det fx betyde, at pædagogerne ikke blot skal falde i svime over, at børn kan tage et billede eller finde ud af at bruge en computer, men at børnenes færdigheder tages alvorligt, og at pædagogerne tager ansvar for at støtte børnene i at udvikle kompetencer i forhold til at udtrykke sig samtidig med, at børnene lærer at kode de budskaber de modtager i de kommercielle medier.”

Steen Søndergaard vil give dig konkrete eksempler på, hvordan og hvornår det giver mening at inddrage digitale redskaber i dagtilbuddene i din kommune.

Steen Søndergaard påpeger, at en god måde at inddrage digitale redskaber på kan være, at de ”bliver vist til samlinger, hvor børn og voksne sammen reflekterer over resultatet”.

Oplægget giver dermed viden om, hvordan man kan sikre god og meningsfuld anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud i egen kommune 

Temadag om digitale redskaber i dagtilbud

Udover Steen Søndergaards oplæg byder KL’s virtuelle temadag blandt andet på breakout-sessions med kommunale praksiseksempler og et spændende vidensoplæg om, hvad dagtilbuddene skal kunne, for at digitale redskaber kan skabe motiverende, alsidige og udfordrende aktiviteter for børnene. Derudover giver temamødet en status på Aula på dagtilbudsområdet. 

Læs hele programmet og tilmeld dig og din kommune her.

×

Log ind