26. oktober 2020

Ambassadører fra Esbjerg holder digital strategi i live

Implement og KL's undersøgelse om digitale redskaber i dagtilbud fra 2020 viser, at langt de fleste dagtilbud i dag følger den strategi, kommunen har for anvendelsen af digitale redskaber. Her kan du læse om, hvordan Esbjerg Kommune har etableret ambassadører til at holde strategien i live og tilmelde dig KL's temadag, hvor der bl.a. vil være mulighed for at dykke ned i Esbjerg Kommunes tilgang

Her kan du læse om, hvordan Esbjerg Kommune har etableret ambassadører til at holde den digitale strategi for dagtilbud i live. Artiklen er baseret på et interview med Annette Bekker, som er udviklings- og digitaliseringskonsulent i Esbjerg Kommune.

Vil du gerne blive endnu klogere på Esbjerg Kommunes tilgang, kan du tilmelde dig KL's virtuelle temadag om digitale redskaber i dagtilbud d. 26. november her. 

Fra én iPad til en digital organisation

Sådan startede det i Esbjerg Kommune i 2013. Alle kommunale tilbud fik én iPad som et forsøg for at se, om det havde interesse. Det havde det. Siden da har Esbjerg Kommune arbejdet ambitiøst med en digital strategi for at få de pædagogiske digitale redskaber ud at leve i dagtilbuddene.

Ambassadører og superbrugere får de digitale redskaber ud at leve i dagtilbud

Når det handler om at få implementeret noget nyt, såsom pædagogiske digitale redskaber, må man prøve sig frem, siger Annette Bekker, konsulent i Esbjerg Kommune. For kommunen har det betydet, at de har lavet en plan med løbende evalueringer og justeringer undervejs.

En af de justeringer, der er blevet lavet på baggrund af løbende evalueringer, er etableringen af et netværk af ambassadører og superbrugere, der repræsenterer hvert område inden for dagtilbuddene.

I arbejdet med den digitale omstilling har en af udfordringerne for Esbjerg Kommune nemlig været, at der var for få ambassadører til at forankre og sprede information om de pædagogiske digitale redskaber.

Netværket skal blandt andet teste relevante pædagogiske digitale redskaber og på baggrund heraf beskrive, hvordan redskabet kan bruges, så det nemt kan implementeres i de resterende dagtilbud.

Ambassadørerne står for koordinationen og oplæringen af lokale superbrugere, som har til opgave at få de pædagogiske digitale redskaber ud at leve i dagtilbuddene.

Derfor fungerer det godt

Anette Bekker mener, de er gode i Esbjerg Kommune, fordi der er nogle, der holder hjulene i gang og hjælper dem på vej. 

På trods af, at Esbjerg Kommune har arbejdet med den digitale strategi i 7 år, beskriver Annette Bekker det stadig som en igangværende rejse: ”Vi har undervejs fået skabt en digital organisation. Vi har hele tiden valgt at tage udgangspunkt i formålet, og vores behov ændrer sig hele tiden, så vi er stadig i gang.”  

Med udgangspunkt i formålet og en dialogbaseret fremgangsmåde har processen været nem, selvom alting har været svært, fortæller Annette Bekker.

For at gøre processen overkommelig koordinerer ledelsesgruppen i Esbjerg Kommune løbende med ambassadørerne for at holde fingeren på pulsen og vide, hvad der sker lokalt. Samtidig fortæller Annette Bekker også, at det er vigtigt at have nogle, der holder hjulene i gang og sikrer faglig sparring på tværs af den digitale organisation.

3 gode råd

Annette Bekker giver 3 gode råd til, hvordan man igennem organisering kan understøtte implementeringen af digitale redskaber i dagtilbud.

1. Et tydeligt formål

Man skal have et tydeligt formål med, at man overhovedet arbejder med digitaliseringen, så medarbejderne er motiverede og engagerede. Dette må gerne være politisk forankret.

2. Samarbejde og støtte fra ledelsen

Undgå en fragmenteret opgaveorganisering, men skab en organisering under den nuværende ledelse og med reference hertil. Det skal være et samarbejde med en ansvarlig tovholder, der kan referere til den øverste ledelse, og som sørger for at komme med relevante input.

3. Overhold beslutninger, og skab forudsætningerne herfor

En af de ting, Esbjerg Kommune blev meget opmærksomme på i forbindelse med den digitale omstilling, var, at de ikke kunne skille det pædagogiske og administrative ad. Få derfor lavet et systemlandskab og en forretningsarkitektur, som alle kan støtte op om, herunder især ambassadørerne og superbrugerne.

Tilmeld dig temadag om digitale redskaber i dagtilbud og hør mere om Esbjerg Kommunes tilgang

På KL's virtuelle temadag om digitale redskaber i dagtilbud d. 26. november 2020 vil udviklings- og digitaliseringskonsulent Annette Bekker og chef for Børn og Dagtilbud i Esbjerg Kommune præsentere deres erfaringer med at forankre strategiske politiske beslutninger om digital udvikling i hele organisationen på en break-out-session.

Du kan finde KL og Implements undersøgelse og se hele programmet for den virtuelle temadag om digitale redskaber i dagtilbud og tilmelde dig her.