08. oktober 2019

VR i undervisningen: Seks ting at tage højde for

KL har i samarbejde med fem kommuner samt Epinion og Virtual Learning Lab, Københavns Universitet igangsat et projekt, der skal undersøge om, og evt. hvordan virtual reality kan være med til at styrke børn og unges interesse for naturvidenskab

Naturvidenskab er en del af børn og unges dannelse

En grundlæggende naturvidenskabelig dannelse er central for fremtidens unge. Imidlertid tyder flere undersøgelser på, at netop naturvidenskabelige dannelse, interesse og nysgerrighed ikke står mål med de ønsker og behov, der er for fremtiden. Med udgangspunkt i praksis, udvikles der i dette projekt undervisningsforløb med virtual reality.

Formålet er, at virtual reality skal bruges med henblik på at åbne det naturvidenskabelige område for elever på måder, de ikke er vant til. Dermed er forhåbningen, at virtual reality kan medvirke til at styrke interessen for, hvad naturvidenskab er og kan blandt eleverne.

 

Gode råd til brugen af VR i undervisningen

Virtual reality giver elever og lærere mulighed for at besøge nye verdener og lave forsøg, der ellers ville være dyre eller farlige. For at få mest mulig ud af brugen af VR har projektet i pilotfasen udviklet og afprøvet undervisningsforløb med sammen med naturfagslærer. Det peger på nogle pædagogiske og praktiske overvejelser, man med fordel kan gøre sig, inden man går i gang med at bruge VR i læringsforløb.

  1. Start simpelt
  2. Ikke altid nødvendigt med et sæt pr. elev
  3. Ro på i de fysiske omgivelser
  4. Afsøg udbuddet af simulationer ift. sprog og fagligt niveau
  5. Justér forventningerne
  6. Integrér VR som element i dine forløb

 

Om projektet

I projektets pilotfase er der blevet udviklet et undervisningsforløb, der strækker sig over 3,5 time med indbygget VR-komponent. Forløbet handler om klimaforandringer, særligt drivhus- og albedoeffekt, og er henvendt udskolingens undervisning i naturfag. Forløbet er afprøvet af ca. 100 elever på TekX i Rødovre i foråret 2019.

Forløbet skal nu afprøves på skoler i fem forskellige kommuner; Aabenraa, Frederiksberg, Gladsaxe, Holstebro og Viborg. Primo 2020 kommer en rapport der beskriver de væsentligste erfaringer fra projekterne.

 

Læs mere om de seks ting man skal tage højde for samt de materialer, der er blevet udarbejdet i projektet her: https://epinionglobal.com/en/vriskolen/vr-i-undervisningen/