30. november 2018

Vigtigt med tiltag til at vække unges interesse for det håndværksmæssige

"Vi havde ønsket en model, hvor alle initiativer, som understøtter vores fælles mål om at gøre flere unge opmærksomme på og motiverede for at søge erhvervsuddannelserne, blev anerkendt og havde mulighed for at modtage støtte til arbejdet." Foto: Colourbox.com

KL deler intentionerne i ny politiske aftale om at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og ser frem til drøftelser om en udmøntning, der er tilpasset de lokale behov.

”Vi deler aftaleparternes ambition om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Fremtiden kalder på langt flere faglærte, også i kommunerne, og hvis vi skal have flere til at vælge den vej, er vi nødt til at vække interessen tidligt. Her er dagens aftale et skridt i den rigtige retning.”

Det siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, om dagens politiske aftale om erhvervsuddannelser.

Han er glad for, at der i aftalen er stort fokus på at styrke 10. klasse og rette den mere mod erhvervsuddannelserne.

”Det er os i kommunerne, der kender de unge og kan give dem et tilbud, der hænger sammen. Derfor har det også været vigtigt for os, at 10. klasse beholdes på kommunale hænder, så det fortsat er kommunalbestyrelserne, der eksempelvis beslutter, hvor 10. klassestilbuddene skal ligge.”

Aftalen indeholder en økonomisk præmie til kommuner, der vælger at lægge deres 10. klassestilbud på en erhvervsskole. En skævt incitament, mener Thomas Gyldal Petersen:

”Vi glæder os over, at aftaleparterne vil prioritere området økonomisk, men vi vil appellere til en fleksibel udmøntning af pengene. Kommunerne har vidt forskellige vilkår, når det handler om et tættere samarbejde med erhvervsskolerne. Nogle vil have let ved at placere 10. klasse på erhvervsskolerne, fordi de ligger i kommunerne. For andre vil det være nærmest umuligt på grund af de lange afstande. Vi havde ønsket en model, hvor kommunerne kunne søge støtte til alle initiativer, som understøtter vores fælles mål om at gøre flere unge opmærksomme på og motiverede for at søge erhvervsuddannelserne."

Ser frem til drøftelser

Aftalen rummer flere elementer, som ifølge Thomas Gyldal Petersen vil skrue op for bureaukratiet og ned for fokus på de unge. Fx skal kommunerne udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og handlingsplaner, hvis ikke søgningen til erhvervsuddannelserne overstiger 10 pct. Og samtidig skal elever i 8. og 9. klasse understøttes i deres afklaring af uddannelsesvalg via en sammenhængende plan af indsatser i udskolingen.

”Vi vil i kommunerne selvfølgelig gerne tage et stort ansvar for, at flere går den faglærte vej. Men aftalen rummer mange tiltag, der skruer op for bureaukratiet. Vi skal allerede udarbejde en række planer for de unge i udskolingen, så vi ser frem til at gå i dialog med regeringen om de nye elementer, og vi har naturligvis også en forventning om, at der følger penge med de steder, hvor kommunerne pålægges nye opgaver.”

Savner fokus på en tidlig indsats

KL-udvalgsformanden peger på, at der med aftalen er nogle gode intentioner om praksisfaglighed i udskolingen fx ift. at bringe erhvervsuddannelsernes faglighed mere ind i folkeskolen.

”Det er rigtig godt, at de unge får bedre muligheder for at møde håndværksfagene allerede i folkeskolen. Forhåbentlig kan det tænde en ild hos mange. Men aftalen begrænser også vores muligheder for at skabe en bred palet af eksempelvis valgfag, fordi der kommer nogle bindinger på, hvad der skal oprettes. Det er ærgerligt,” siger Thomas Gyldal Petersen og peger på, at det er vigtigt, at erhvervsskolerne også bliver forpligtet på at levere, og at der følger økonomi med til at løfte opgaven.

”Det ærgrer mig også, at man med aftalen isolerer praksisfaglighed til nogle valgfag og ikke tænker det mere ind som en naturlig del af alle folkeskolens fag – gennem hele skoletiden og med en tidlig indsats. Unges interesse og motivation for uddannelse opstår jo ikke først, når man går i 8. klasse og får et valgfag.”

Læs den politiske aftale her