02. oktober 2019

Vidensdag sætter fokus på praksisfaglighed og anvendelsesorienteret undervisning i folkeskolen

På KL’s vidensdag den 20. november 2019, giver tre oplægsholdere deres perspektiver på, hvordan forvaltninger og skoleledelser sammen skaber gode rammer for variation og praksisfaglighed i skolen.

 

Tre perspektiver på nye veje til mere praksisfaglighed i folkeskolen

Selvom mange kommuner og skoler har gjort en stor indsats i forhold til, at få den understøttende undervisning til at fungere, viser følgeforskningen at der mange steder mangler en fælles forståelse af den understøttende undervisning. På KL’s vidensdag får deltagerne forskellige perspektiver på nye veje til mere praksisfaglighed i folkeskolen. Oplægsholdere er bl.a.

  • Chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole, Klaus Mygind, deler ud af sine erfaringer fra KL’s projekt om at udvikle undervisningsforløb med fokus på praksisfaglighed i samarbejde mellem kommuner, erhvervsskoler og folkeskoler
  • Projektchef i DA’s satsning Åben virksomhed, Hanne Møllegaard Sundin, fortæller om, hvordan samarbejde mellem skoler og virksomheder kan åbne op for, at flere børn og unge interesserer sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik.
  • Martin Samsing, der er uddannelsesleder på Next Ung, rejser debatten om, hvad det gør for børns motivation at arbejde med hænderne, og hvordan folkeskolen kan understøtte, at flere unge får øjnene op for de erhvervsfaglige uddannelser

Det og meget andet får du viden om på KL’s vidensdag om implementering og ledelse af den varierede skoledag den 20. november 2019 i København.

Arrangement

Temadage Vidensdag om den variererede skoledag

KL’s vidensdag giver forvaltninger, skoleledelser og ressourcepersoner perspektiver på, hvordan de sammen skaber gode rammer for variation og praksisfaglighed i skolen.


Har du spørgsmål, kan du kontakte Caroline Agerholm på cawa@kl.dk.