26. september 2019

Vidensdag om organisering af den varierede skoledag

Den 20. november 2019 kan forvaltninger og skoleledelser få inspiration til, hvordan den understøttende undervisning skaber rum for varieret og motiverende undervisning.

Nye krav til kvaliteten af den understøttende undervisning

Justeringen af folkeskoleloven i foråret 2019 medførte nye krav til kvaliteten af den understøttende undervisning. Hvad siger loven, og hvilken betydning har den for skoler og kommuners arbejde med den understøttende undervisning?

Det og meget andet får du viden om på KL’s vidensdag om den varierede skoledag den 20. november 2019 i København.

På vidensdagen vil Anne Vang fra Børne- og Kulturchefforeningen og Dorte Andreas diskutere, hvordan forvaltninger og skoleledelser kan samarbejde om at organisere en skoledag, som giver plads til åben skole, bevægelse og anvendelsesorienteret undervisning.

Danske Skoleelevers formand Thea Enevoldsen vil give sit bud på, hvad der skal til for, at flere børn og unge trives i skolen og bliver motiveret for lære.

Læs mere om dagens program og tilmed dig arrangementet her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Caroline Agerholm på cawa@kl.dk.

Arrangement

Temadage Vidensdag om den variererede skoledag

KL’s vidensdag giver forvaltninger, skoleledelser og ressourcepersoner perspektiver på, hvordan de sammen skaber gode rammer for variation og praksisfaglighed i skolen.