11. september 2019

Vidensdag om ledelse og implementering af en varieret skoledag

Den 20. november 2019 kan forvaltninger, skoleledelser og ressourcepersoner få inspiration til, hvordan de sammen skaber gode rammer for variation og praksisfaglighed i skolen.

Øget fokus på ledelse og implementering

Det seneste år har budt på nye rammer for, hvordan skoler og kommuner skal arbejde med at skabe en afvekslende og motiverende skoledag. De ældste elever skal have mere praksisfaglig undervisning, og kvaliteten af den understøttende undervisning skal styrkes.

På KL’s vidensdag den 20. november 2019 kan forvaltninger, skoleledelser og andre med interesse for området få inspiration til, hvordan opgaven kan gribes an.

Der vil bl.a. være oplæg fra forskere, Børne- og Undervisningsministeriet, Skolelederforeningen, Danske Skoleelever, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Skoleidræt, Børne- og Kulturchefforeningen, KL m.fl.

Vidensdagen bliver holdt hos AFUK Enghavevej 82B 2450 København SV

Tilmed dig arrangementet her.

Har du spørgsmål kan du kontakte Caroline cawa@kl.dk på mail