21. august 2019

Udviklingsdage om sammenhængende overgange fra dagtilbud til skole

Tilmeld dig KL’s udviklingsdag den 12. november (Kolding) og den 14. november (Roskilde), hvor du vil få ny viden om, hvad der skal til for at skabe sammenhængende overgange fra dagtilbud til skolen.

Sammenhængende overgange er vigtige

I lyset af den nye dagtilbudslov og en ny rapport fra Egmont vil KL med denne udviklingsdag udbrede viden om og understøtte arbejdet med overgange ude i kommunerne. Rapporten viser, at dårlig trivsel ved skolestart har langsigtede konsekvenser for børns videre færden i uddannelsessystemet og belyser også vigtigheden af et tværfagligt samarbejde for at undgå at børn ”går under radaren”.

Dagene vil blive faciliteret af Inge Schoug Larsen og Hanne Nielsen, Rambøll, som begge har mange års erfaring og viden om temaet.

På udviklingsdagen får du blandt andet 

  • Indsigt i den nye dagtilbudslov og dens implikationer

  • Lejlighed til at dele erfaringer fra egen overgangspraksis

  • Viden om overgangsteori- og modeller

  • Sparring om videreudvikling af det tværfaglige samarbejde om børnenes overgang.

Hvad, hvornår og hvordan?

Udviklingsdagen finder sted den 12. november i Scandic Kolding og igen den 14. november i Scandic Roskilde. Der er forplejning i løbet af dagen.

Prisen er 1595 kr. pr. deltager. Der gives rabat, når der tilmeldes flere på en gang. Vi opfordrer derfor til, at folk, der fremadrettet skal samarbejde om overgange, tilmelder sig sammen.

Målgruppen: Repræsentanter fra ledelser i både dagtilbud, SFO/fritidshjem og skoler samt forvaltninger fra samme kommune.

Arrangement

Temadage Udviklingsdage om overgange fra dagtilbud til skole 12. november

Arrangement

Temadage Udviklingsdage om overgange fra dagtilbud til skole 14. november