17. januar 2019

Tilmeld dig nu: KL inviterer til temamøder om kvalitet i fritids- og klubtilbud

KL inviterer, i samarbejde med COK, BUPL og Ungdomsringen, til faglige temamøder om kvalitet i fritids- og klubtilbud d. 26 og 28. marts i Aarhus og Roskilde.

Temamøderne sætter fokus på kvalitet og pædagogfaglighed

Temamøderne byder på faglige oplæg ved blandt andet Signe Bohm, konsulent ved Danmarks Evaluerings Institut. Hun taler ind i, hvordan kvalitet i fritids- og klubtilbud ser ud i praksis og giver mulighed for at deltagerne kan reflektere over, hvordan kvalitet ser ud i egen kommune. Der vil også være oplæg ved Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder ved Professionshøjskolen Absalon, som fokuserer på den faglighed, som pædagoger repræsenterer i mødet og arbejdet med børn og unge mellem fritid og skole.

Faglige workshops

Foruden plenumoplæg inviteres deltagerne til at deltage i faglige workshops, hvor der blandt andet er mulighed for at fordybe sig i, hvordan man benytter data til at fremme kvaliteten, hvordan man arbejder med børn og unge med skolevægring og angst og kompetenceudvikling af institutionen og dens medarbejdere.

Læs hele programmet for temamøderne og tilmeld dig her for Århus, og her for Roskilde.