06. december 2019

Temamøder sætter blandt andet fokus på digitalisering og udsatte børns trivsel på KL’s Børn & Unge Topmøde

På KL’s Børn & Unge Topmøde 2020 er der mulighed for at deltage i flere spændende temamøder. Temamøderne belyser forskellige udfordringer og aspekter af børne- og ungeområdet under temaet ”Stærkere fællesskaber – bedre trivsel.”

Kom til temamøde om udsatte børns trivsel og fællesskaber

Dagtilbud spiller en central rolle for udsatte børns trivsel og udvikling. Et af topmødets temamøder belyser de pædagogiske indsatser, der særligt støtter udsatte børn. På temamødet præsenteres forskningsresultater og et kommunalt praksiseksempel på forældreinddragelse. Det skal inspirere til, hvad både politikere, forvaltninger og praktikere bør fokusere på for at skabe stærke børnefællesskaber for alle.

Digitaliseringens betydning for børnefællesskaber

Der er også mulighed for at deltage i temamødet, der sætter fokus på digitaliseringens betydning for børn og unges fællesskaber. På temamødet peger både eksperter og elever på de områder, hvor de oplever, at der er behov for at sætte ind for at sikre, at børn og unge trives i de digitale fællesskaber.

Den kommunale ungeindsats skal motivere til uddannelse

Deltag også i temamødet om, hvordan kommunerne kan motivere de unge til uddannelse – særligt dem, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Den kommunale ungeindsats er nemlig en forudsætning for at kunne leve op til den nye uddannelsespolitiske målsætning om, at alle unge under 25 skal være i uddannelse eller job.

KL’s Børn & Unge Topmøde samler over 1600 kommunalpolitikere, direktører, ledere og andre interessenter på hele børne- og ungeområdet. Topmødet byder på politiske drøftelser, debatter og faglige oplæg.

Læs mere om KL’s Børn & Unge Topmøde 2020, se oversigten over alle temamøderne og tilmeld dig her.