14. marts 2019

Temamøde på KL's Dagtilbudskonference: Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø

KL's Dagtilbudskonference byder på en række temamøder om arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Du kan blandt andet blive klogere på, hvordan visuelle modeller kan bruges til dialog om arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer.

Fokus på faglig dialog

På temamøde 3 stilles der skarpt på hvordan faglige dialoger om læringsmiljøer understøttes af visuelle modeller, som kvalificerer den organisatoriske læring og faglige udvikling i dagtilbuddet.

Peter Rod, partner i Blichfeldt & Rod, vil fortælle om, hvordan meningsfuld evalueringskultur med afsæt i faglige dialoger kan være med til at udvikle læringsmiljøer af høj kvalitet. Her kan visuelle modeller understøtte den faglige dialog og give et autentisk indblik i, hvordan dagtilbuddets læringsmiljøer understøtter børns læring, trivsel udvikling og dannelse.

Desuden vil Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder i Lyngby-Taarbæk Kommune, bidrage med eksempler på, hvordan hun arbejder med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan.

Fokus på faglig ledelse og evalueringskultur

Udover temamøderne vil dagen bestå af vidensoplæg i plenum og mulighed for at hente inspiration på markedspladsen i pauserne. I plenum vil der blandt andet være oplæg af Caroline Howard Grøn, Lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som vil give sit perspektiv på den faglige ledelsesopgave. Danmarks Evalueringsinstitut vil stille skarpt på, hvordan data bringes i spil i dialogen om kvalitetsudvikling.

Se hele programmet og tilmeld dig her.