20. marts 2019

Temamøde på KL's dagtilbudskonference: Hvordan kan kommunal arbejdsgiverpraksis understøtte dagtilbuddene?

KL's dagtilbudskonference den 29. maj byder udover en række plenumoplæg også på temamøder, der sætter fokus på arbejdet med den nye dagtilbudslov i forvaltningen og det enkelte dagtilbud.

Kommunal arbejdsgiverpraksis

På temamøde 6 vil fokus være på, hvordan man gennem kommunal arbejdsgiverpraksis kan understøtte dagtilbuddenes arbejde med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Temamødet tager afsæt i, at dagtilbud er gået fra at være et pasningstilbud til et fokus på helhedsorienterede dagtilbud med fokus på barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse. Det skærper fokus på, at man lykkes med bl.a. at udvikle faglig ledelse og bruge ressourcerne på en måde, som gør, at man opnår dagtilbud af høj kvalitet. Derfor er der behov for at se på, hvordan den kommunale arbejdsgiverpraksis kan bringes i spil. Det kan du blive klogere på ved dette temamøde, hvor KL's Arbejdsgiverpolitisk Center sammen med eksterne oplægsholdere vil vise gode kommunale eksempler og give inspiration til det videre arbejde.

Få ny viden i plenum

Udover en række temamøder byder dagen også på vidensoplæg i plenum om, hvordan man kan arbejde med evalueringskultur og sammenhæng i ledelseskæden i lyset af arbejdet med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan. I plenum vil der blandt andet være oplæg af Caroline Howard Grøn, Lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som vil give sit perspektiv på den faglige ledelsesopgave.

Dagtilbudskonferencen henvender sig til forvaltningschefer og –medarbejdere på dagtilbudsområdet, dagtilbudsledere og andre relevante på dagtilbudsområdet.

Se hele programmet og tilmeld dig her.