04. april 2019

Temamøde på KL's dagtilbudskonference: Dannelse i børnehøjde

På dagtilbudskonferencen den 29. maj kan du blive klogere på, hvordan den styrkede pædagogiske læreplan kan omsættes til praksis. På temamøde 1 kan du bl.a. høre om, hvordan man kan arbejde med dannelsesbegrebet i praksis.

Øget fokus på dannelse

Med den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan kom der øget fokus på at udvikle børnenes dannelse. Derfor bliver der på temamøde 1 stillet skarpt på, hvordan man kan arbejde med nogle af aspekterne i dannelsesbegrebet.

Mikkel Nørtoft Magelund fra Danmarks Idrætsforbund vil fortælle om, hvordan børn oplever og udvikler sig gennem bevægelse. Når de leger, dyrker idræt og bevæger sig, styrkes deres motoriske færdigheder, hvilket kan have positiv indvirkning på deres evne til at lære, deres sundhed, selvværd og sproglige færdigheder. Kropslig dannelse, som er en del af dannelsen. Oplægget vil inspirere til, hvordan man i egen praksis kan skabe en hverdag for børnene med meningsfuld og varieret idræt, leg og bevægelse.

Efterfølgende vil Eva Meyer, leder i Børnehaven Nyrup, som blev kåret til årets dagtilbud 2018, sætte fokus på dannelse i forhold til teknologi og digitalisering og sammenhængen mellem dette og kropslig dannelse. Digitalisering, it og medier har betydning for børnenes rolle som medskabere og medproducenter for eget liv og understøtter leg, kreativitet, aktiviteter og giver adgang til omverdenen. Dermed giver digitalisering og teknologi nye muligheder for at klæde børnene på til at indgå som aktive medborgere, hvilket Eva Meyer vil fortælle mere om på temamødet.

Ny viden og vidensdeling i fokus

Udover temamøderne vil konferencen også byde på plenumoplæg om evalueringskultur og faglig ledelse og en markedsplads med kommunale eksempler. Dagen byder på gode muligheder for, at I som kommune kan få ny viden til arbejdet med dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan. Der vil således blive god mulighed for at vidensdele på tværs af kommuner og mellem forvaltningen og institutionerne.

Se hele programmet og tilmeld dig her.