10. april 2019

Temamøde på KL’s dagtilbudskonference: Hvordan skabes rammerne for det gode læringsmiljø?

KL’s dagtilbudskonference byder udover vidensoplæg i plenum bl.a. også på temamøder, hvor man dykker ned i tematikkerne i den styrkede pædagogiske læreplan. På temamøde 2 kan du blive klogere på, hvordan man skaber rammerne for et godt læringsmiljø.

De fysiske rammer har betydning

Under overskriften ”Leg, læring og rum” vil Charlotte Ringsmose, professor ved institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, og Susanne Ringsmose, Staffeldt Designer fra Danmarks Designskole, på temamøde 2 fortælle om, hvordan man kan skabe de fysiske rammer for et godt læringsmiljø.

Med dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan har dagtilbuddene ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. giver børn mulighed for at trives og lære.

En del af den pædagogiske tilrettelæggelse i børnehaver, vuggestuer og legestuer handler om at træffe afgørelser for det fysiske miljøs indretning. Dagtilbuddets rum er således et udtryk for en lang række til- og fravalg i en stadig vekselvirkning med formålet. Rummenes udformning og indretning har betydning for dagtilbuddets sociale liv og derigennem for børnenes udvikling og læring. Rummene skal derfor medvirke til at befordre gode læringsoplevelser.

På temamødet vil der blive vist eksempler på, hvordan rum og teori kan forenes og hvordan læringsforståelsen og de pædagogiske målsætninger kan ses i det fysiske læringsmiljø i dagtilbuddene.

Få viden om evalueringskultur og faglig ledelse

Udover en række temamøder byder dagen også på vidensoplæg i plenum om, hvordan man kan arbejde med evalueringskultur, faglig ledelse og sammenhæng i ledelseskæden i lyset af arbejdet med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan. I plenum vil der blandt andet være oplæg af Caroline Howard Grøn, Lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som vil give sit perspektiv på den faglige ledelsesopgave.

Dagtilbudskonferencen henvender sig til forvaltningschefer og –medarbejdere på dagtilbudsområdet, dagtilbudsledere og andre relevante på dagtilbudsområdet.

Se hele programmet og tilmeld dig her.