29. april 2019

Temamøde på KL’s dagtilbudskonference: Det udvidede og differentierede forældresamarbejde

KL’s dagtilbudskonference den 29. maj 2019 sætter fokus på en række temaer i den styrkede pædagogiske læreplan. På temamøde 4 kan du få viden til det udvidede og differentierede forældresamarbejde.

Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.

Et godt forældresamarbejde skaber gennem et stærkt læringsmiljø i hjemmet sammenhæng i børns liv på tværs af hjem og dagtilbud. På temamøde 4 vil Britta Carl, chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut give et vidensindspark med afsæt i forskningens bud på veje i forældresamarbejdet. Vidensindsparket tager afsæt i forskning, som Danmarks Evalueringsinstitut har kortlagt og formidler i materialer udviklet for Børne- og Socialministeriet. Temamødet vil desuden give rum til samtale om, hvordan man kan bruge forskningsinspireret viden i forældre-samspillet.

Fokus på faglig ledelse og evalueringskultur

Udover temamøder vil dagen bestå af vidensoplæg i plenum og mulighed for at hente inspiration i standområdet i pauserne. I plenum vil der blandt andet være oplæg af Caroline Howard Grøn, Lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som vil give sit perspektiv på den faglige ledelsesopgave. Mikkel Haarder, direktør i Danmarks Evalueringsinstitut, vil stille skarpt på, hvordan data bringes i spil i dialogen om kvalitetsudvikling.

Se hele programmet og tilmeld dig her.