13. juni 2019

Temadage om det pædagogiske tilsyn

Det er vigtigt at udvikle og styrke det pædagogiske tilsyn i dagtilbud og samtidig sikre en sammenhæng med den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan.

KL inviterer til to temadage om det pædagogiske tilsyn, hvor I kan få inspiration til at forny og kvalificere udviklingen af tilsynet.

Temadagene foregår den 26. august i København og den 28. august i Kolding.

Data og systematik

På temadagene vil der også være fokus på, hvordan data og systematik kan indgå i at få kvalificeret dialogen i tilsynet. Kom blandt andet og hør Niels Brockenhuus, leder af dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune, fortælle om et konkret udviklingsarbejde med det pædagogiske tilsyn gennem observationsmetoden KIDS.

Temadage byder samtidig på inspiration til hvordan tilsynet kan bruges til at sikre sammenhæng og udvikling på hele dagtilbudsområdet og kan anvendes ind i kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale. Der sættes også fokus på, hvordan tilsynet kan anvendes ind i kompetenceudvikling af personale. På temadagene vil Børne- og Socialministeriet også belyse kravene til tilsynet i relation til ny lov og forskellige dagtilbudsformer.

Tilmelding og mere information

Læs mere om temadagene, se hele programmet og tilmeld jer temadagen i København her og til temadagen i Kolding her.