04. oktober 2019

Skolen skal spille en større rolle i overgangen fra dagtilbud til skole

Forskning peger på, at den gode overgang fra dagtilbud til skole kræver tidlig indsats fra skolerne.

Tidligt samarbejde

En rapport om skolestart udgivet af Egmont fonden, belyser vigtigheden af tidligt samarbejde for den gode overgang. Rapporten handler blandt andet om, at der skal være større fokus på modtagelsen af børnene. Det indebærer, at skolerne skal spille en større rolle i overgangsperioden, og kende til børn i udsatte position langt tidligere i processen.

Den gode overgang kræver også at fagprofessionelle får større indsigt i hinandens pædagogiske praksis. Det kan være et redskab til at undgå, at viden går tabt samt øge forståelsen for børnenes baggrund. For børn i udsatte positioner er systematisk vidensdeling særlig vigtigt. Med et grundigt kendskab til børnene har skolen nemlig de bedste forudsætninger for at understøtte det robuste børnefælleskab.

Redskaber til samarbejdet

Du kan få meget mere viden og konkrete redskaber til samarbejdet om den gode skolestart til KL's udviklingsdag om overgange fra dagtilbud til skole. Udviklingsdagen afholdes to gange: den 12. november i Kolding og den 14. november i Roskilde. Målgruppen for dagen er repræsentanter fra ledelser i både dagtilbud, SFO/fritidshjem og skoler samt forvaltninger fra samme kommune. Vi anbefaler at deltagere fra samme kommune tilmelder sig sammen.

Du kan læse mere om udviklingsdagene og tilmelde dig herunder:

Udviklingsdagen i Kolding den 12. november 2019 

Udviklingsdagen i Roskilde den 14. november 2019