10. april 2019

Sidste chance for at tilmelde sig fyraftensmøder om udveksling af viden og data om børn i overgange

KL afholder den 29. og 30. april 2019 fyraftensmøder om udveksling af viden om børn i overgange med fokus på, hvad der må deles af data. Tilmeldingsfristen er den 15. april.

Vil du blive klogere på, hvad der må deles af data i forbindelse med børns overgange? Nu er det snart sidste chance for at tilmelde sig fyraftensmøderne.

Fyraftensmøderne tager udgangspunkt i en afrapportering fra et tværministerielt udvalg som følge af dagtilbudsaftalen juni 2017 "Stærke dagtilbud - alle skal med". Afrapporteringen peger på et generelt behov for at tydeliggøre de juridiske begrænsninger og muligheder for at overlevere viden.

På fyraftensmøderne vil Børne- og Socialministeriet præsentere konklusionerne i rapporten og Datatilsynet vil forklare reglerne. Herefter vil KL præsentere cases med forskellige behandlingsgrundlag for at give sparring på de udfordringer, som kommunerne oplever ift. deling og opbevaring af data. Bl.a. hvad man skal have samtykke til, og hvad man f.eks. må dele mellem dagtilbud, sundhedspleje og folkeskole.

Se mere

Fyraftensmøderne finder sted den 29. april 2019 kl. 16-19 i KL-huset i København og den 30. april 2019 på Scandic Kolding.

Møderne henvender sig bredt til medarbejdere fra Jura, IT, HR, PPR, Sundhedsområdet samt, ledere, SFO ledere, indskolingsledere samt konsulenter inden for børne- og ungeområdet.

Se programmet og tilmeld dig her.