02. december 2019

Præmieordning for understøttelse af 10. klasse på EUD - 2019

Kommunerne har nu mulighed for at søge om penge fra præmieordningen, som er oprettet med aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra november 2018.

Præmieordningen skal understøtte, at flere af de kommunalbestyrelser og institutioner, som udbyder erhvervsuddannelser, indgår driftsoverenskomster. Overenskomsten handler om, at disse institutioner fremover skal udbyde 10. klasse på vegne af kommunen.

Ønsker man som kommune at søge om midler fra præmieordningen, skal det ske senest den 13. december 2019. Vi gør opmærksom på, at dette er en meget kort ansøgningsfrist.

Klik her for at læse mere om præmieordningen og ansøgningsproceduren på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.