11. marts 2019

Pilotforsøg om indkøb af digitale læremidler er udbudt.

Ni kommuner ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til folkeskolen til brug for det pædagogiske personales undervisning og elevens læringsproces. Udbudsmaterialet er i dag offentliggjort.

To-årigt pilotforsøg

Ni kommuner ønsker i et toårigt pilotforsøg at afprøve en flatrate lignende indkøbsmodel, hvor skolerne opnår adgang til en mangfoldighed af digitale læremidler. Det pædagogiske personale skal kunne vælge læremidler, der stemmer overens med deres metode og didaktiske tilgang. De skal have mulighed for at anvende digitale læremidler, der giver værdi for alle elever og understøtter den enkelte elevs læringsmåde. Udbudsmaterialet er i dag tilgængeligt her

Der er frist for ansøgning om prækvalificering den 8. april 2019.

Baggrund for forsøget

Pilotforsøget er kommet i stand, fordi kommunerne igennem de seneste år har gjort sig en række erfaringer med anvendelse af digitale læremidler. Kommuner, skoler, pædagoger og lærere har i den forbindelse givet udtryk for, at de oplever en række praksisnære problemstillinger omhandlende indkøb og anvendelse samt deling af digitale læremidler, undervisningsforløb, elevprodukter og viden. Derfor afprøves en alternativ indkøbsmodel.

Deltagere i forsøget

De ni kommuner i pilotforsøget er:

  • Aalborg Kommune
  • Aarhus Kommune
  • Esbjerg Kommune
  • Favrskov Kommune
  • Gladsaxe Kommune
  • Glostrup Kommune
  • Horsens Kommune
  • Sorø Kommune
  • Svendborg Kommune