25. februar 2019

Oplev Caroline Howard Grøn stille skarpt på den faglige ledelsesopgave i dagtilbud

Den 29. maj afholder KL årets dagtilbudskonference i Odense. Her kan du blive klogere på faglig ledelse, når Caroline Howard Grøn, lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet, bidrager med et forskerperspektiv på lederens opgave i forhold til den nye dagtilbudslov.

Den fagliglige ledelsesopgave – mellem dagtilbudslov, data og dialogisk læsning

Faglig ledelse er blevet et centralt tema i diskussionerne om dagtilbud, ikke mindst i relation til implementeringen af den nye dagtilbudslov. Loven kommer med klare forventninger om, at det er dagtilbudslederen, der skal tage ansvaret på sig for at sikre, at lovens ambitioner bliver indfriet. Det betyder også, at ledere i dagtilbud skal blive bedre til at bruge forskellige former for data til at understøtte deres ledelsespraksis og arbejdet med at sikre den faglige kvalitet af dagtilbud.

Forventningerne passer som fod i hose med Ledelseskommissionens anbefalinger om at ledere af medarbejdere skal bedrive datainformeret ledelse med fokus på driften for derved at understøtte borgerperspektivet.

Men hvad kræver det egentlig at være en god faglig leder? Hvad er gode data i dagtilbud? Og hvordan kan data sættes i spil i en faglig ledelsespraksis, der understøtter pædagogernes faglighed? Caroline Howard Grøn giver et forskningsmæssigt bud på svar, og Tea Fogh Mortensen, dagtilbudsleder i Frederiksberg Kommune, bidrager med et praktikerperspektiv.

Dyk ned i arbejdet med den pædagogiske læreplan på temamøderne

Udover Caroline Howard Grøns oplæg i plenum, kan du bl.a. opleve oplæg ved Danmarks Evalueringsinstitut og Stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA.

Der afholdes også en række temamøder på dagtilbudskonferencen, der behandler forskellige tematikker indenfor dagtilbudsområdet. Fx vil Peter Rod, partner i Blichfeldt & Rod, stille skarpt på pædagogiske læringsmiljøer, der skaber meningsfuld evalueringskultur.

Læs mere om programmet til årets dagtilbudskonference og tilmeld dig her.