11. marts 2019

Oplæg fra Trine Ankerstjerne på KL's temamøder om kvalitet i SFO, fritid- og klubtilbud

KL afholder den 26. og 28. marts temamøder om kvalitet i SFO, fritid- og klubtilbud i hhv. Aarhus og Roskilde.

Oplæg om pædagog faglighed

Trine Ankerstjerne holder oplæg om pædagog faglighed i arbejdet mellem fritid og skole. Oplægget vil tage udgangspunkt i pædagogernes særlige tradition for at møde børn og unge i rum, der bidrager til deres dannelse, udvikling og trivsel. Spørgsmålet er om det kan gå hånd i hånd med de nye vilkår? Og hertil, hvad er det for en faglighed, pædagoger repræsenterer i mødet og arbejdet med børn og unge mellem fritid og skole?

Oplægget giver bud på svar på de spørgsmål og forsøger at indkredse og give bud på denne faglighed. Ikke mindst fordi den er unik – og et kendetegn for den pædagogiske profession.

Mulighed for 6 forskellige workshops

På temamøderne har du også mulighed for at få ny viden og deltage i drøftelser på 6 forskellige workshops. Der vil blandet andet blive sat fokus på kvalitetsudvikling, brugen af data til at fremme kvaliteten, faglig ledelse, skoleværing og angsthåndtering.

Læs mere om programmet og tilmeld dig til enten Aarhus eller Roskilde.