16. august 2019

Nyt projekt: Praksisnær undervisning skal være en del af hverdagen i klasselokalet

Nyt fremfærdsprojekt ”Styrket inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolen” mellem KL og DLF undersøger, hvordan skolerne arbejder med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning.

Forståelse af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Hvordan kan eleverne i folkeskolen lære at relatere, det de lærer, til den virkelige verden? Det skal praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning være med til at sørge for. Men hvad betyder praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning? Og hvordan skal skolerne arbejde med det i hverdagen? Det undersøger VIA University College på opdrag af KL og DLF i et nyt fremfærdsprojekt. Målet med projektet er at skabe et stærkere vidensgrundlag for skolernes arbejde med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Til efteråret skal det munde ud i et inspirationsmateriale til brug for både forvaltninger, skoleledere, lærere og pædagoger.

Forskerne er optaget af, at der allerede sker meget undervisning på skolerne, som peger ind i en dannelsesmæssig forståelse af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. De vil gerne fremhæve, at det ikke nødvendigvis kræver en masse af medarbejderne at arbejde på denne måde. Der er først og fremmest tale om et styrket fokus på koblingen mellem eleverne, fag og omverden.

Forvaltninger og skoler skal interviewes

Den nuværende fase af projektet handler om at undersøge skolernes praksis på området. Det sker gennem interviews med forvaltninger og skoler. ”Vi skal bruge skolerne til inspirationsmaterialet, men også til at sikre, at de principper, vi opstiller, rammer skolernes behov, så vi får lavet noget, de kan bruge” siger ph.d. og forskningschef ved VIA University College, Helle Munkholm Davidsen. Interviewene med skolerne skal være med til at danne grundlag for inspirationsmaterialet og fremhæve eksempler på, hvordan skolerne kan arbejde praksisnært og anvendelsesorienteret.

Projektets undersøgelser af skolernes praksis viser indtil videre, at der er tre kendetegn ved undervisning, som kan beskrives som praksisnær og anvendelsesorienteret: 1. Et ønske om at inddrage omverden 2. Et ønske om at koble til elevernes omverdensviden 3. Et ønske om at skabe mere varierede faglige læreprocesser

Du kan læse meget mere om projektet her