21. februar 2019

Nyt projekt: Kan virtual reality styrke elevernes naturfaglige interesse?

Kan virtual reality bruges til at understøtte den naturvidenskabelige interesse og nysgerrighed hos elever? Dette spørgsmål er udgangspunktet for et nyt projekt, KL har sat i gang.

Styrket interesse for naturvidenskaberne og teknologi

I forlængelse af Teknologipagten og Regeringens naturfagsstrategi (2018), ønsker KL at bidrage til at understøtte børn og unges motivation og interesse for naturvidenskaberne, teknologi, ingeniørfag og matematik (der samlet går under det engelske akronym STEM). Projekt er delvist finansieret af den fælles kommunale digitale handleplan og er en del af kommunernes teknologispring.

I dette projekt har KL derfor valgt at undersøge potentialer og faldgruber ved læreres inddragelse af virtual reality (VR) i folkeskolens undervisning i naturfag. Fagligt vil forløbet med VR handle om klimaforandringer. Bertram Voss, konsulent i KL, udtaler:

Vi har sat gang i projektet, fordi det er en del af børns dannelse og uddannelse at beskæftige sig med naturvidenskab. Det er også kompetencer, vi forventer, der er behov for i fremtiden. Derfor skal vi være nysgerrige på forskellige metoder, der kan understøtte elevernes interesse.

Forskning på området viser, at VR kan skabe øget interesse, motivation og læring gennem sansemæssige og engagerende oplevelser, som gør indholdet vedrørende og relevant for eleverne. Derfor vil dette projekt undersøge om inddragelse af netop VR-teknologi kan bidrage til at styrke interessen for naturvidenskab.

Brugen af virtual reality skal give mening i praksis

Der anvendes en undersøgelsestilgang, hvor lærerne inddrages gennem alle projektets faser – fra udvikling af undervisningsforløb til gennemførelse og evaluering. Denne tilgang tager udgangspunkt i den indsigt, at vellykket integration af teknologi i klasserummet forudsætter, at lærerne har medejerskab, og at det er didaktisk velintegreret i forhold til at nå de pædagogiske formål med undervisningen. Et succeskriterie er at blive klogere på, hvordan og hvornår VR giver mening i praksis.

Det handler om at se på, hvornår virtual reality kan bidrage og hvornår det ikke kan. Vigtigst er det dog at se på, hvornår og hvordan virtual reality kan spille sammen med alt det andet i et læringsmiljø, så det giver mening i praksis.

Det arbejde ønsker KL at understøtte sammen med en række skoler i seks forskellige kommuner. Konsulenter fra Epinion og forskere fra Virtual Learning Lab på Københavns Universitet vil bl.a. holde workshops med lærere fra de deltagende kommuner som afsæt for projektet. Med udgangspunkt i en VR-oplevelse om klimaforandringer er formålet vil at undersøge om, og i så fald hvordan, naturfagslærerne kan benytte og implementere de udvalgte VR-simulationer til at skabe større interesse for naturfagene og naturfaglige emner.

Læs mere om projektet her