19. september 2019

Nyt programpunkt på KL’s faglige temamøder: En vellykket skolestart begynder med gode dagtilbud

På KL’s faglige temamøder præsenterer Mads Espersen Lyager, programchef hos Egmont Fonden, de væsentligste pointer fra undersøgelserne i Egmont rapporten ”Når store bliver små – giv alle børn en god skolestart”.

Den gode skolestart

Alle børn skal have en god skolestart, da overgangen fra dagtilbud til skole er en afgørende periode i et barns liv.

Den overordnede konklusion i Egmont Fondens nye rapport er, at en vellykket skolestart begynder med gode dagtilbud. Det betyder blandt andet, at overgangen skal være tilpas tryg, og at skolen skal være klar til at tage godt imod børn med forskellige behov og målrettet inddrage forældrene.

Rapporten tydeliggør, at den gode skolestart blandt andet er karakteriseret ved, at børnene oplever en tryg brobygning fra dagtilbud til skole, at de indgår i sociale fællesskaber samt udvikler sociale, emotionelle og kognitive kompetencer, som giver dem lyst til at lære.

Dorte Hansen, områdeleder i Holbæk Kommune, præsenterer et konkret initiativ fra Holbæk Kommune om samskabende pædagoger, og hvad det betyder for gode, trygge overgange for børn og forældre.

KL’s faglige temamøder om kvalitet i dagtilbud

Du kan høre mere om Egmont Fondens rapport om den gode skolestart på KL’s faglige temamøder.

De faglige temamøder afholdes den 30. og 31. oktober 2019 i hhv. Roskilde og Billund. Du kan læse mere om temamøderne og tilmelde dig herunder:

Fagligt temamøde den 30. oktober 2019 i Roskilde

Fagligt temamøde den 31. oktober 2019 i Billund