01. april 2019

Ny vejledning om kommende folkeskoleaftale

KL har udarbejdet en vejledning til kommunerne om implementering af lovforslag vedr. justering af fagrækken og den understøttende undervisning, m.v.

Vejledning til implementering

Lovforslaget vedr. justering af fagrækken og den understøttende undervisning mv. i folkeskolen er årsag til usikkerhed i kommunerne og på skolerne i forbindelse med forberedelserne til det nye skoleår. KL har udarbejdet en vejledning til kommunerne om dette.

Find vejledningen finder vejledningen herunder:

  • PDF

    Vejledning til kommunerne om implementering af lovforslag vedr. justering af fagrækken og den understøttende undervisning, m.v.