18. juni 2019

Nu kan du tilmelde dig KL’s messe om teknologispring i dagtilbud og folkeskolen

Igen i år afholder KL messe om teknologispring for dagtilbud og folkeskoler. Messen afholdes den 28. november i IBC Innovationsfabrikken i Kolding, hvor du bl.a. kan høre oplæg fra Peter Hesseldahl og Stine Liv Johansen.

Dannelse og uddannelse i og gennem teknologi

Messen vil sætte fokus på dannelse og uddannelse i og gennem teknologi. Børn og unge skal klædes på til at være aktive medborgere i morgendagens samfund, men hvad kræver det af dagtilbud og folkeskolen? Hvordan skal man her arbejde med teknologiforståelse og børne og unges dannelse i forhold til teknologi og digitale medier?

Omdrejningspunktet for messen er et kommunalt standområde med praksiseksempler på, hvordan der arbejdes med teknologi og digitale redskaber i dagtilbud og folkeskolen.

Et kig ind i fremtiden med Peter Hesseldahl

Om formiddagen vil der i plenum være mulighed for at opleve Peter Hesseldahl, der er redaktør for digital omstilling på Ugebrevet Mandag Morgen. Peter Hesseldahl kommer til at tale ud fra spørgsmålet om hvad vi skal kunne i en fremtid, hvor spillereglerne er under forandring? 

I de kommende år vil vi opleve intens digitalisering, intelligente robotter, super-realistiske virtuelle verdener – foruden en hastig og radikal omstilling til bæredygtighed, og overgangen til en ny økonomi, der afløser industrisamfundet. Vi får alle brug for nye kompetencer – og de skal læres på nye måder.

Hvordan klæder vi børn og unge på?

Om eftermiddagen vil Stine Liv Johansen, der er formand for Medierådet for børn og unge og lektor og ph.d. ved Center for Børnelitteratur og Medier på Aarhus Universitet, fortælle om teknologi og digitale mediers betydning for børn og unges dannelse.

Som formand for Medierådet har Stine Liv Johansen bl.a. fokus på, hvordan vi klæder børn og unge på til at agere som kritiske mediebrugere, som medborgere med umistelige rettigheder i et digitaliseret samfund og som deltagere i små og store fællesskaber – online såvel som offline. Ifølge Stine Liv Johansen handler det ikke om et snæversynet fokus på den enkelte, men på et bredt blik på udviklingen af børn og unge kreative og kritiske tilgang til de digitale medier samt ikke mindst de overordnede strukturer og de nødvendige indsatser i relation hertil.

Tilmeld dig her

Der vil være god tid i løbet af dagen til både at høre oplæg ogbesøge standene og blive inspireret af de mange spændende projekter, som er i gang på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Tilmeld dig messen her.