21. oktober 2019

Næsten hvert 3. barn oplever, at skolestart kan være svært

En ny undersøgelse viser, at næsten en tredjedel af adspurgte børnehavebørn synes, det var svært at starte i skole.

Nye fællesskaber

Undersøgelsen, der er gennemført af Rambøll for Egmont Fonden, belyser, hvordan det at skulle danne nye venskaber betyder meget for børnene ved skolestart. Det giver derfor også anledning til nervøsitet og bekymring i dagligdagen, når børn oplever ikke at være en del af fællesskabet. Både børn og forældre beskriver i undersøgelsen, hvordan voksenstyret organiseret leg i frikvartererne kan hjælpe venskaber på vej.

Når store bliver små

Egmont Fonden beskriver i rapporten ”Når Store Bliver Små”, hvordan det for børn kan være en stor omvæltning at gå fra at være de store til de små. For at sætte de bedste rammer skal børnene forberedes grundigt i dagtilbuddene. Det kan blandt andet ske med et øget fokus på leg. Når fagprofessionelle assisterer og deltager i legen, kan de nemlig være med til at understøtte kompetencer, som børnene vil have god gavn af ved skolestart. Sådan kan børnene blandt andet blive bedre klædt på til indgå i nye fællesskaber.

Udviklingsdage om overgange

Ved KL’s udviklingsdag om overgange stiller vi skarpt på, hvordan børn oplever skolestarten, og hvordan skole, dagtilbud, SFO og forvaltninger kan arbejde med dette. Udviklingsdagen afholdes henholdsvis den 12. november i Kolding og den 14. november i Roskilde. Dagen vil blive faciliteret af Hanne Nielsen, Rambøll, og Inge Schou Larsen, psykolog.

Du kan læse mere om udviklingsdagene og tilmelde dig herunder:

Udviklingsdagen i Kolding den 12. november 2019

Udviklingsdagen i Roskilde den 14. november 2019