08. oktober 2019

Mød Stine Liv Johansen på KL’s teknologispringsmesse

Dannelse i forhold til teknologi og digitalisering bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at den teknologiske udvikling tager fart. Det gælder især for børnene, som skal navigere i en verden i hastig forandring.

Dannelse og ’det digitale’ hænger sammen

Formand for Medierådet for børn og unge og lektor ved Aarhus Universitet, Stine Liv Johansen, gæster KL’s messe om teknologispring i dagtilbud og folkeskole. Temaet for årets messe er dannelse og uddannelse i og gennem teknologi for samfundets yngste borgere.

Ifølge Stine Liv Johansen ændrer den teknologiske udvikling grundlæggende på strukturerne i vores samfund, og det har betydning for børn og unges dannelse: ”For at kunne agere som et myndigt, dannet individ, er man nødt til at forholde sig til teknologierne - på godt og ondt. Det gælder både de sociale mediers betydning for vores relationer og hverdagskommunikation og tech-giganternes indflydelse på fx vores skolesystem og demokratiske institutioner. Derfor kan dannelse ikke adskilles fra 'det digitale'; tingene må ses i sammenhæng.”

På vej mod en generation af digitalt dannede  

Der er stadig et stykke vej, før vi har en generation af digitalt dannede, mener Stine Liv Johansen. Hun forklarer: ”Hvis vi forstår dannelse i den brede forstand, der vedrører individets færden i samfundet som sådan, så står det ikke alt for godt til. Der er mange ting, man skal vide, kunne, forstå og agere hensigtsmæssigt i, for at man kan siges at være dannet i et digitaliseret samfund. Vi har nok set os lidt blinde på, at børn og unge umiddelbart har taget mange teknologier til sig og er i stand til at betjene dem. I hvert fald på overfladen.”

Hun nævner også, at vi tidligere har haft en snæver forståelse af, hvad digital dannelse er. Det handler nemlig ikke bare om, at man skal tale pænt på nettet. ”Vi er nødt til at brede perspektivet ud og tage fat på en diskussion af, hvordan vi indretter vores fællesskaber med og omkring digitale teknologier og hvilken rolle, vi ønsker at de skal spille - både i det store og i det små,” forklarer Stine Liv Johansen.    

Men hvordan kan dagtilbud og skoler så bidrage til at understøtte børn og unges dannelse ift. teknologi og digitalisering? Stine Liv Johansens svar lyder således: ”For at forstå og opbygge en kritisk refleksion til digitale medier og teknologier, er man nødt til at have dem i hænderne og undersøge, lege og eksperimentere med dem. Samtidig har man brug for, at der bliver sat ord og begreber på dem - typisk af voksne. Det kan ske i dagtilbuddet, hvor børn får lov at eksperimentere med digitale billeder og film og tale om, hvordan de bliver til og om, hvornår og af hvem, man må tage og dele billeder. Senere i skolen kommer det nye teknologiforståelsesfag til at sætte rammen for mange aspekter af den digitale myndiggørelse, men det er vigtigt også at huske, at eleverne har brug for hjælp til at agere i online fællesskaber og forholde sig refleksivt til de muligheder og problemstillinger, der kan være knyttet til dem”.

Dannelse og uddannelse på programmet

Foruden oplæg af Stine Liv Johansen byder messen på temamøder om denne dagsorden ved Børns Vilkår og ved Jakob Knudsen, Vejle Kommune og Klaus Thestrup, Lektor ved Aarhus Universitet.

Du kan også høre Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling på Ugebrevet Mandag Morgen, fortælle om hvad børn og unge skal lære i en fremtid, hvor spillereglerne er under forandring.

Tilmeld dig messen og oplev en masse spændende praksiseksempler

På teknologispringsmessen vil der også være mulighed for at besøge markedspladsen, hvor du kan møde en lang række lokale eksempler på brug af teknologi i dagtilbud og folkeskolen. Du kan tilmelde dig her.