23. august 2019

Ledelsesfokus på kvalitetsudvikling i dagtilbud

Margrethe Andersen, lektor og chefkonsulent ved Københavns Professionshøjskole, argumenterer for, at ledelse har en stor betydning for udviklingen af kvalitet i dagtilbud og dermed for, om børnene lærer, trives og udvikler sig.

Fokus på børnenes behov

Ifølge Margrethe Andersen er det afgørende for kvalitetsudviklingen i dagtilbud, at alle led i ledelseskæden har fokus på barnets behov og udvikling. Det betyder, at det pædagogiske arbejde skal tage afsæt i, hvilken effekt man ønsker at skabe for det enkelte barn.

Margrethe Andersen mener derfor, at der bør ske et skift i ledelsesfokus. Et fokus der primært ser på barnets udbytte af at være i dagtilbud i stedet for på de pædagogiske aktiviteter. Ved at lave dette skift vil man, ifølge Margrethe Andersen, øge kvaliteten og dermed sikre en højere grad af trivsel, udvikling og læring hos det enkelte barn.

KL's faglige temamøder om kvalitet i dagtilbud

På KL's faglige temamøder vil Margrethe Andersen fortælle mere om, hvordan man som ledelse kan arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbud. Udover oplægget af Margrethe Andersen, vil der på temamøderne også være oplæg om blandt andet inddragelse af børneperspektivet, leg og læring samt overgangen fra dagtilbud til skole.

De faglige temamøder afholdes den 30. oktober 2019 i Roskilde og den 31. oktober 2019 i Billund.

Du kan læse mere om de faglige temamøder og tilmelde dig herunder:

Fagligt temamøde i Roskilde

Fagligt temamøde i Billund