28. juni 2019

Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet

KL har taget initiativ til at formulere 10 kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. De skal være med til at skabe et stærkt og fælles kommunalt ståsted uanset rammerne fra Christiansborg

”Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der sætter børn og unge forrest og lægger vægt på inddragelse af deres perspektiv” Og ”Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, hvor en stærk kommunal forankring skaber gode rammer for, at initiativer kan vokse nedefra”.

Sådan lyder 2 af de 10 kerneværdier, som KL’s Børne- og Undervisningsudvalg har taget initiativ til at formulere, og som alle landets kommuner har været inviteret til at drøfte og give KL tilbagemeldinger på.

I dialog med kommunerne om værdierne

KL har bl.a. drøftet værdierne med kommunernes politiske udvalg på årets Børn & Unge Topmøde, Kommunalpolitisk Topmøde og på de politiske møder, som KL’s Børne- og Undervisningsudvalg løbende holder rundt omkring i landet.

Kommunerne har desuden haft mulighed for at drøfte værdierne i egne fagudvalg, og KL har på den baggrund modtaget bemærkninger fra 22 kommuner. KL vil løbende invitere kommunerne til dialog om, hvad de enkelte værdier betyder i en lokal kontekst, og om der er brug for at justere værdierne.

Hvorfor kommunale kerneværdier?

Kommunerne spiller en helt central rolle, når lovgivning og reformer for dagtilbud og folkeskole skal omsættes til virkelighed. Kommunerne står for skud, når implementeringen ikke lykkes fuldt ud. Derfor er der brug for at kunne kommunikere klart om kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. Værdier, der gælder uanset rammerne fra Christiansborg.

Værdierne skal være med til at tydeliggøre vigtigheden af det kommunale ejerskab på børne- og ungeområdet. KL og kommunerne skal kunne henvise til værdierne og bruge dem fremadrettet i varetagelsen af kommunernes interesse. Samtidig skal de kunne bruges i den lokale fortælling om det kommunale selvstyre.

"Vi har brug for at starte en samtale om vores fælles ambitioner på børne- og ungeområdet. Det har vi, fordi vi trænger til et stærkt og fælles ståsted, når Christiansborg kommer med forslag om selvstyrende skoler eller mere central styring. Det er kommunerne, der har mulighederne og ansvaret for at give alle børn de bedste forudsætninger i livet. Det er os, der skaber sammenhæng i indsatser og tilbud til børn og unge," forklarer Thomas Gyldal Petersen.

10 kommunale kerneværdier

  1. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der både danner og uddanner
  2. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der sætter børn og unge forrest og lægger vægt på inddragelse af deres perspektiv
  3. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, som samarbejder tæt med forældrene og løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning
  4. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der er en central del af lokalmiljøet, og som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv
  5. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der efterspørger forskning af høj kvalitet og baserer indsatser på data og viden
  6. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med en stærk faglig ledelse, der er understøttet af en forvaltning, der sætter rammen
  7. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, hvor dygtige fagprofessionelle samarbejder på tværs om den tidlige indsats
  8. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter og udfordrer alle børn
  9. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, hvor en stærk kommunal forankring skaber gode rammer for, at initiativer kan vokse nedefra
  10. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, som arbejder helhedsorienteret og skaber sammenhæng i børn og unges liv og et godt grundlag for overgang til ungdomsuddannelse